Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Publicatiedatum: 04 december 2019

Vanaf 2020 komt er een extra fosfaatklasse bij de fosfaatgebruiksnormen bij en vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond voortaan op een andere wijze beoordeeld. Het voorstel ligt nog wel bij de Tweede Kamer en moet nog langs de Eerste Kamer ter goedkeuring, maar de verwachting is dat de voorgestelde wijzigingen doorgaan.

De voorgestelde veranderingen gaan over wijzigingen in de normen en systematiek, zoals aangekondigd binnen het zesde actieprogramma nitraat.

Nieuwe bemestingsnormen

De huidige fosfaatplaatsingsruimte wordt bepaald door de grond op te delen in vier fosfaatklassen. Vanaf 2020 komt er een extra klasse bij, namelijk de klasse ‘ruim’. Volgend jaar krijgen de dan ontstane vijf klassen ook een andere bemestingsnorm. De klasse ‘hoog’ krijgt een 5 kilo lagere fosfaatnorm en voor de ander klassen wordt de norm hoger of blijft gelijk. Voor bedrijven met percelen in de klasse ‘hoog’ kan dit grote gevolgen hebben.

Fosfaatklassen 2020 P-AL-getal (grasland) Norm1 (2019) Pw-getal (bouwland) Norm1
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 - 26 105 (100) 25 - 35 80 (75)
Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 - 45 70 (60)
Ruim 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

1 De norm uitgedrukt in kg P2O5/ha. Tussen haakjes staat de norm van 2019.

Beoordeling fosfaattoestand grond

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond op een andere wijze beoordeeld. De huidige systematiek is voor grasland op basis van het P-AL getal en op bouwland op basis van het Pw-getal. Dit wordt door middel van een combinatie van P-AL en P-Ca-Cl2 bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat een perceel dat nu in de klasse ‘ruim’ komt, in 2021 in de klasse ‘hoog’ terechtkomt.

Meer informatie?

De adviseurs van DLV Advies gebruiken een rekentool om te bekijken welke gevolgen de fosfaatplaatsingsruimte heeft voor uw bedrijf. Mocht de plaatsingsruimte minder worden na analyse met onze rekentool, dan is het bijvoorbeeld voor de AVMB grondgebondenheid nodig om extra grond bij het bedrijf te betrekken.

Neem contact op met Koen Peters, adviseur rundvee, voor meer informatie.

UITNODIGING BIJEENKOMST: ‘Het nieuwe GLB, van basispremie tot goud!”

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is per 1 januari 2023 ingegaan en de strengere mestregels gaan per 1 maart in. Wat houdt deze verandering...

Lees verder

Start mestseizoen: dit zijn de uitrijregels

Het mestseizoen staat voor de deur. Mits de weersomstandigheden het toelaten, start over enkele weken het uitrijseizoen voor drijfmest. Vanaf 16 februari...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid