Adviezen bij deelname saneringsregeling

Publicatiedatum: 23 juni 2020

De beschikkingen van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) druppelen mondjesmaat binnen. Inmiddels is driekwart van de 13 weken verlenging van de beslistermijn van RVO verlopen en een kwart van de varkenshouders die DLV Advies begeleidt, heeft een beschikking ontvangen.

Zodra de beschikking binnen is, gaat de klok lopen. Om goed voorbereid te zijn op deelname aan de regeling geven wij hierbij alvast een aantal tips en aandachtspunten.

Datum van beschikking leidend voor het tijdspad

De datum waarop u de beschikking ontvangt is leidend voor het tijdspad, níet de datum waarop u de modelovereenkomst instuurt. Binnen 8 weken moet u de modelovereenkomst insturen als u mee wilt doen en binnen 8 maanden na de datum van de beschikking moet voldaan zijn aan 5 voorwaarden:

  1. Varkens weg.
  2. Verpompbare mest weg.
  3. Verzoek tot doorhalen van de varkensrechten is gedaan.
  4. Intrekken vergunning.
  5. Herbestemming locatie in gang gezet.

Start pas met sloop ná NVWA-controle

Er volgt een controle door de NVWA, als je hebt gemeld (70% voorschotaanvraag) dat je aan deze
5 eisen van een onomkeerbare sluiting van een varkenshouderij voldoet. De NVWA heeft nog geen beloftes gedaan over hoe snel er een controleur langskomt. Pas na deze controle mag begonnen worden met demontage en sloop. Leegdraaien mag wel. Echter, wanneer u kiest voor leegdraaien vóór u de beschikking heeft ontvangen, is dit op eigen risico.

Oriënteer vroegtijdig op vleermuizenonderzoek

In sommige gevallen is een flora- en faunaonderzoek noodzakelijk voor er gesloopt kan worden. Mogelijk moet dit een gecombineerd bezoek zijn, dit jaar een keer en volgend jaar een keer. In dat geval wordt de verplichte slooptermijn niet gehaald. Deze signalen hebben wij ook doorgegeven aan RVO. Het is aan te bevelen nu al te oriënteren op dit vleermuizenonderzoek, zelfs als de beschikking nog niet is afgegeven.

Vraag tijdig een sloopofferte aan

14 maanden na beschikkingsdatum moet de sloop zijn afgerond en het gesloopte materiaal van de locatie zijn afgevoerd. Dus ook het puin. Gezien het grote aantal bedrijven dat gelijktijdig zal moeten slopen is de verwachting dat de vraag het aanbod zal overstijgen, wat uiteraard invloed heeft op de sloopprijzen. Ons advies is daarom vroegtijdig te starten met het aanvragen van offertes en het vastleggen van een datum waarop de sloop gereed zal zijn.

Haal maximaal rendement uit de sloop van uw gebouwen

Er is steeds meer interesse voor circulair bouwen en hergebruik van materialen. DLV Advies brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bij sloop van stallen bekijken wij graag met u de mogelijkheden om maximaal rendement uit de sloop te verkrijgen.

Houd rekening met lagere waarde van de stallen

Bij aanmelding is per stal aangegeven wat de ingebruikname is geweest. Bij definitieve sluiting van het bedrijf eindigt de afwaardering voor alle stallen op de dag dat aan alle voorwaarden is voldaan. De waarde van de stal, zoals opgenomen in de beschikking, is gebaseerd op de definitieve sluiting van het bedrijf per datum inschrijving Srv. De werkelijke definitieve sluiting van het bedrijf ligt al snel één jaar later, dus vindt afwaardering plaats van de stallen en is beschikking daadwerkelijk lager. Houd hier rekening mee in uw financiële planning.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aandachtspunten en tips, neem gerust contact op met Marco Hol.

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden