Aflossen, bufferen of investeren?

Publicatiedatum: 23 juni 2017

Er komt weer geld binnen bij varkenshouders. Geld om de financiering te verlagen, een buffer aan te leggen of het bedrijf versterken.

Investeren van extra verdiensten

2016 is een prima varkensjaar gebleken en ook 2017 lijkt een financieel goed jaar te worden. Varkenshouders hebben een aantal opties hoe ze de verdiensten kunnen spenderen. Ze kunnen het geld gebruiken om extra af te lossen op de financiering of geld op zij te zetten. Een andere mogelijkheid is investeren. Dat kan in grond. Maar het kan ook in het verbeteringen van het bedrijf, onder andere door het investeren in het verbeteren van het klimaat, in het verlagen van de energiekosten, het verlagen van de mestkosten en het verbeteren van de huisvesting.

Investeren in verbeteren klimaat

Een beter klimaat is positief voor de gezondheid, resultaten en arbeidsplezier. Dat kan op meerdere manieren. Voor het hele jaar door conditioneren is warmte-koude opslag nodig. De jaarkosten op een bestaand bedrijf zijn door DLV Advies begroot op € 18 per zeugenplaats of € 4 per vleesvarkensplaats. Om dat terug te verdienen moet het meerjarig saldo met circa 6% omhoog. Zekerheid over die resultaatverbetering is er niet. Andere mogelijkheden voor het verbeteren van het klimaat zijn onder andere recirculatie en pad-cooling. Onze adviseurs Intensief kunnen u hier meer over vertellen.

Verlagen van de energiekosten door middel van zonnepanelen

Met zonnepanelen is te voorzien in de eigen energiebehoefte en wordt stroom op het net geleverd. Het rendement is onder andere afhankelijk van het wel of niet gebruikmaken van een SDE-subsidie, de dakhelling en de plaatsing van de stallen. Naast eigen aanschaf zijn ook leaseconstructies mogelijk. Joan van den Heuvel is dé specialist van DLV Advies op dit gebied. 

Investeren in het verbeteren van de huisvesting door extra biggenruimte

Te weinig biggenruimte kan negatief uitpakken voor de gezondheid en technische resultaten. Het bouwen van extra biggenruimte moet terugverdiend worden door een lagere uitval, zo’n 1.5%, of hogere groei per big, zo’n 90 gram per dag. Voor deze optie is het wel van belang te weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van vergunningen.  

Investeren in het verlagen van de mestkosten

Met mestverwerking zijn afzetkosten te verlagen. Bij een verlaging van drie euro per ingaande kuub kan een bedrijf met 15.000 kuub 45.000 per jaar besparen. De exploitatiekosten voor een installatie met die omvang zijn door Jan Pijnenburg van DLV Advies geraamd op 17.50 per kuub. DLV Advies organiseert regelmatig een ‘boer on tour’ naar ondernemers die zelf mest scheiden of mest verwerken. Voor meer informatie hierover of mestverwerking in het algemeen kunt u contact opnemen met Jan Pijnenburg.

Bedrijf versterken

Welke keuze voor uw bedrijf het beste is is afhankelijk van de huidige financiële situatie en de ruimte om een volgend prijsdal te overbruggen, de lange termijnstrategie van het bedrijf en de meerwaarde van de investering op het gebied van kostprijs, meeropbrengsten, rendement, maar ook arbeidsplezier of couranter maken van het bedrijf.

 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden