Asbestplein bij De Appeldag

Publicatiedatum: 26 juni 2017

Op veel fruitteeltbedrijven zijn nog daken te vinden met asbestgolfplaten. Deze moeten voor 1 januari 2024 gesaneerd zijn. Tijdens De Appeldag van 29 juni kunt u zich bij het asbestplein door een aantal gespecialiseerde bedrijven laten informeren hierover. Anne van Rossum, projectleider bouw open teelten bij DLV Advies, heeft namens DLV Advies een coördinerende rol in dit proces.

Saneren voor 1 januari 2024

Daken van asbest vormen een risico voor de gezondheid. De golfplaten verweren, waardoor er vezels vrijkomen. Naarmate asbestdaken ouder zijn, verloopt dit proces sneller. Mensen op het erf kunnen deze vezels binnenkrijgen.  Daken van asbest zijn per 2024 verboden. Eigenaren hebben tot dat jaar de tijd om ze te verwijderen. Vanaf 2024 is een gebouw met een dak van asbest onverzekerbaar. Een pand met asbest zal ook in waarde dalen of zelfs onverkoopbaar worden. Telers die nog asbestdaken hebben, kunnen beter niet wachten tot het laatste jaar om die te laten saneren. Het risico bestaat dat het dan niet meer op tijd lukt. De gemeente kan dan een boete opleggen. Bedrijven moeten altijd een saneerder inschakelen. Voor de kosten bestaat de landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2. U kunt de subsidie aanvragen via mijnrvo.nl (inloggen via eHerkenning). Dat kan tot zes maanden na het saneren. De subsidieregeling loopt tot eind 2019. Waarschijnlijk wordt deze daarna niet meer verlengd. Door de verplichting om te laten saneren, worden bedrijven gedwongen om na te denken over de toekomst van het gebouw. Wat wordt de toekomstige functie? Is het beter in zijn geheel te slopen? Is het verstandig om te isoleren? Zo ja, hoe? Is het wellicht interessant om gelijk met het saneren ook zonnepanelen te installeren? 
Bedrijven die het dak meteen laten isoleren of zonnepanelen plaatsen, kunnen soms gebruik maken van de investeringsaftrek. Grootverbruikers die zonnepanelen leggen, kunnen SDE+ subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie. 

Asbestplein

Op De Appeldag in Neerijnen van 29 juni zijn een aantal bedrijven aanwezig die adviseren over asbest: van saneerder en bouwmaterialenhandel tot adviesbureau en dakdekker. De partijen die aanwezig zijn: slooptalles.nl, Bross Handel en Metaalbedrijf, St. Middelkoop & Zn. BV, Cembrit, ArcelorMittal, Skylux en DLV Advies. DLV Advies speelt hierin een coördinerende rol. Zij kijkt met een brede blik naar het bedrijf en kan adviseren over de beste oplossingen voor de situatie. Zo checken de specialisten van DLV Advies het bestemmingsplan, berekenen desgewenst het rendement van zonnepanelen en regelen de asbestinventarisatie en de uitvoering. Ook geven zij informatie over subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden.  

Voor meer informatie komt u naar het Asbestplein of kunt u contact opnemen met onderstaande specialisten.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden