BEX-voordeel fosfaat 14% in 2016

Publicatiedatum: 03 februari 2017

Het BEX-voordeel fosfaat was in 2016 gemiddeld 13.9%. Dat blijkt uit analyses van 200 KringloopWijzers van DLV Advies-klanten. Voor 1 februari moesten de aanvullende gegevens worden doorgegeven aan RVO. De 200 geanalyseerde bedrijven hadden gemiddeld 110 koeien met 6.5 stuks jongvee per 10 melkkoeien en 51 hectare grond. De gemiddelde productie bedroeg 8.498 kg melk met 4.39% vet en 3.53% eiwit. 

BEX-voordeel hoger dan in 2015

Uit de analyses blijkt dat het BEX-voordeel voor fosfaat is toegenomen met 5%, van 9% in 2015 naar 14% in 2016. Het voordeel op stikstof is gelijk gebleven met 9%. Het effect van het BEX-voordeel is terug te zien in de efficiëntie van de voeding. De voedingsefficiëntie voor fosfaat is toegenomen met 1,3%. De stikstofefficiëntie is gelijk gebleven terwijl het ruw eiwitgehalte in het rantsoen licht gestegen is. 

Rantsoenkenmerken 2015 2016
BEX-voordeel N     9% 9%
BEX-voordeel P2O5 9% 14%
Efficiëntie voeding N 25,7% 25,7%
Efficiëntie voeding P2O5 32,6% 33,9%
Aandeel vers gras % 6% 8%
Aandeel graskuil % 36% 36%
Aandeel maiskuil % 29% 27%
Aandeel overig voer en bijproducten 5% 5%
Aandeel krachtvoer 23% 24%

 

Fosfaatefficiëntie

Uit de bedrijfsspecifieke berekeningen van de 200 bedrijven blijkt dat de gerealiseerde fosfaatproductie 14% lager ligt dan de forfaitaire norm voor deze bedrijven. Uit de totale bedrijfsspecifieke excretie blijkt dat er per melkkoe (inclusief bijbehorend jongvee) 45  kg fosfaat is geproduceerd in 2016. Daartegenover staat een forfaitaire excretie in 2016 van 53 kg per melkkoe. Er wordt dus een voordeel van 8 kg fosfaat per melkkoe inclusief bijbehorend jongvee behaald.

Fosfaatefficiëntie 2015 2016
BEX-voordeel P2O5 8,7% 13,9%
Forfaitaire fosfaatproductie / melkkoe 54 53
BEX fosfaatproductie / melkkoe 49 45


BEX-prognose levert geld op 

Marc Strikkeling, adviseur mest bij DLV Advies, voorspelde in oktober 2016 op basis van de prognoses een gemiddeld fosfaatvoordeel voor 2016 van 15% en gelijkblijvende stikstofvoordelen ten opzichte van 2015. Met behulp van een goede bedrijfsspecifieke prognose is dus tijdig in te schatten hoe het bedrijf uitkomt met haar mestplaatsing, verwerkingsplicht en met de grondgebondenheidseis uit AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij.  

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden