Bijeenkomst: bedrijfsvoordeel met nieuwe GLB

Publicatiedatum: 15 september 2022

Het GLB gaat op de schop. De betalingsrechten vervallen. Daarvoor in de plaats komt een basispremie van € 220 per hectare. Middels de eco-regeling zijn extra toeslagen te behalen. Daarmee kan het bedrag per hectare oplopen tot maximaal € 474. Graag ondersteunen wij u bij deze voorbereidingen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een van onze GLB-bijeenkomsten.

Om in aanmerking te komen voor de eco-regeling moeten per hectare minimaal 5 punten gescoord worden die te behalen zijn in 5 categorieën: klimaat, bodem en lucht, biodiversiteit, water en landschap. Om die punten te behalen, kunnen ondernemers kiezen uit 21 eco-activiteiten. Elke eco-maatregel levert behalve punten ook een x-bedrag op. Dat bedrag is afhankelijk van de regio.

Bedrijfsvoordeel

Enkele voorbeelden van eco-activiteiten: langjarig grasland, teelt van eiwitgewassen, onderzaai vanggewas, verlengde weidegang en een bufferstrook met kruiden langs bouwland. Naast een hogere hectarepremie die met de eco-maatregelen te behalen is, is een deel van de eco-activiteiten ook bedrijfstechnisch aantrekkelijk. Denk maatregelen als grasklaver om meer eiwit van eigen land te halen of kruidenrijk grasland voor een betere bodemstructuur. Het is aan te raden snel te starten met de voorbereidingen, aangezien sommige gewassen binnen de eco-regeling al gezaaid moeten worden en afspraken over grondruil en bouwplan 2023 gemaakt gaan worden.

Toelichting op het nieuwe GLB

De data waarop zaken doorgegeven moeten worden veranderen ook. Ondernemers moeten zich al tussen 1 december tot 31 januari aanmelden voor deelname aan het GLB en voor de eco-regeling en een voorlopig bouwplan doorgeven. Het is dus extra van belang om hier tijdig mee aan de slag te gaan.

Uitnodiging bijeenkomst nieuwe GLB

Graag ondersteunen wij u bij deze voorbereidingen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een van onze GLB-bijeenkomsten. Er hebben al een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. Gezien de enorme belangstelling, organiseert DLV Advies de komende periode vanuit diverse regio's nieuwe GLB-bijeenkomsten.

Bijgepraat worden over de impact van het nieuwe GLB?

Heeft u interesse, dan kunt u via onderstaand formulier aangeven welke regio uw voorkeur uitgaat. Wij zullen u op de hoogte houden over de data en locaties. 

Michiel Meindertsma, adviseur Mest & Mineralen in Noord Nederland, zal u tijdens de GLB bijeenkomst bijpraten over de praktische gevolgen van het nieuwe GLB. En welke stappen nu al genomen moeten worden om in aanmerking te komen voor extra hectaretoeslag. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende voorbeelden getoond worden van bedrijven. Wij zullen u op de hoogte houden over de data en locaties in Noord Nederland. 

Gerben Schrijver en Jannes Jansen, adviseurs Mest & Mineralen in Oost Nederland, zullen u tijdens de GLB bijeenkomst bijpraten over de praktische gevolgen van het nieuwe GLB. En welke stappen nu al genomen moeten worden om in aanmerking te komen voor extra hectaretoeslag. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende voorbeelden getoond worden van bedrijven. Wij zullen u op de hoogte houden over de data en locaties in Oost Nederland. 

Stef van Bergen, adviseur Mest & Mineralen in Zuid Nederland, zal u tijdens de GLB bijeenkomst bijpraten over de praktische gevolgen van het nieuwe GLB. En welke stappen nu al genomen moeten worden om in aanmerking te komen voor extra hectaretoeslag. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende voorbeelden getoond worden van bedrijven. Wij zullen u op de hoogte houden over de data en locaties in Zuid Nederland. 

Paul Blokker, adviseur Mest & Mineralen in West Nederland, zal u tijdens de GLB bijeenkomst bijpraten over de praktische gevolgen van het nieuwe GLB. En welke stappen nu al genomen moeten worden om in aanmerking te komen voor extra hectaretoeslag. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende voorbeelden getoond worden van bedrijven. Wij zullen u op de hoogte houden over de data en locaties in West Nederland. 

* verplichte velden

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden