Bijeenkomst CMC-compostering Kringloop Noordelijke Kleischil

Publicatiedatum: 26 januari 2024

Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt om de CMC (controlled microbiological composting) -compostering tot een succes te maken. Gemeente Het Hogeland leverde bermgras, terwijl de Provincie Groningen slootmaaisel beschikbaar stelde. Drie gemotiveerde akkerbouwers zagen perspectief in het hergebruiken van maaisels uit hun eigen regio, en boeren toonden interesse in het verrijken van hun bodems met lokaal geproduceerde compost.

Op 8 februari a.s., van 14.00 tot 16.00 uur, wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het project 'Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil'. De focus van deze bijeenkomst ligt op CMC-compostering, een essentieel aspect van duurzame kringlooplandbouw. U bent van harte uitgenodigd bij Stuurman Melkveehouderij en Agrarische Dienstverlening op Nittersweg 3 in Lauwerzijl.

CMC-compostering

CMC-compostering onderscheidt zich van het gangbaar composteren doordat het zich richt op het produceren van een bodemverbeteraar in plaats van op afvalverwerking. Kenmerkend voor het CMC-composteringsproces is dat het wordt gecontroleerd en gestuurd. Melkveehouderij Stuurman is deelnemer in het Kringloopproject en ook als loonwerker betrokken bij het CMC-compostering van Boerennatuur Midden Groningen. In dit project wordt van bermgras (het gebruik van bermgras geschiedt altijd met een grondige schouwing van het te composteren product) en slootmaaisel een waardevol product voor bodemverbetering gemaakt. 

Op deze bijeenkomst wordt er verteld over de voortgang van de projecten en zal Pieter van der Valk, oprichter van Agricycling meer vertellen over CMC-compostering en het verdienmodel voor de agrariër. We gaan inhoudelijk dieper in op de techniek van deze vorm van compostering. Tenslotte is er gelegenheid om de machine en de compost zelf te bekijken. 

Kringlooplandbouw

De akkerbouw en rundveehouderij staan voor de uitdaging de komende jaren invulling te geven aan het concept kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar het geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders. Duurzaam beheer van bodem en water, inzet van moderne technologie en aandacht voor biodiversiteit zijn belangrijke pijlers onder het concept. Kringlooplandbouw zal van regio tot regio verschillen, afhankelijk van de regionale situatie. Maar eveneens van bedrijf tot bedrijf omdat ook tussen bedrijven grote verschillen bestaan. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij ligt in veel gebieden voor de hand, evenals het gebruik van reststromen voor het beter benutten van mineralen en organische stof.

Samenwerking

Het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil' is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende voorbeelden van kringlooplandbouw. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van twee akkerbouwers en drie melkveehouders uit de Noordelijke Kleischil, onder begeleiding van DLV Advies en Delphy. Wij doen dit ‘bottom up’, gebaseerd op de ideeën van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Praktische haalbaarheid en bedrijfseconomie zijn belangrijke randvoorwaarden voor de deelnemers.

Bijeenkomst 8 februari

U bent van harte welkom op 8 februari bij Stuurman Melkveehouderij en Agr. Dienstverlening.
Tijd : inloop vanaf 13:45 uur, programma van 14:00 – 16:00 uur
Locatie : Nittersweg 3, 9885 TC Lauwerzijl

Het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil' wordt mogelijk gemaakt door:

 

Wel of geen derogatie aanvragen? Kijk goed naar je ruwvoerpositie

Door de afbouw van derogatie wordt het voor steeds meer melkveehouders interessant om geen derogatie meer aan te vragen. Voor welke bedrijven dit geldt,...

Lees verder

Nieuwe uitrijregels mest 2024

Sinds 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regels voor mestuitrijding. Deze wijzigingen betreffen specifiek de uitrijdperioden voor strorijke mest,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid