Blijvend grasland legt rem op uitruil grond

Publicatiedatum: 29 september 2023

Meer blijvend grasland als verduurzamingsmaatregel is een belangrijk knelpunt voor de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders, stelt Ap van der Bas, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

 

 

"Hoe meer blijvend grasland een veehouder aanhoudt, hoe minder grond hij kan rouleren met akkerbouwers," zei Ap, die betrokken was bij een project voor samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw van DLV Advies, waarbij het functioneren van tien samenwerkingsverbanden in beeld is gebracht.

Sluitende kringloop

"Uitgangspunt was sturen op een sluitende kringloop met productie van krachtvoer, verwerking van restproducten en toedienen van organische mest. Wij hebben gekeken naar het beperken van mineralenverliezen en milieu-impact, maar ook waar samenwerken kan knellen."

Telen rustgewas

Waar blijvend grasland een rem legt op meer samenwerking ziet Ap de afbouw van de derogatie en de verplichte teelt van rustgewassen juist als aanjagers. "Akkerbouwers moeten nu verplicht eens in de vier jaar een rustgewas telen. Die verplichting kunnen veehouders overnemen door te werken met gras, graan of veldbonen. Dat levert hun naast extra ruwvoer ook meer plaatsingsruimte op voor mest."

Samenwerken soms complex

Het GLB en kalenderlandbouw maken samenwerken ingewikkelder, merkt Ap op. "Voorheen was een-op-eenruilen relatief makkelijk. Nu bestaat een stuk land administratief soms wel uit tien percelen. Het uitgangspunt van samenwerken is dat je elkaar helpt, maar het is soms wel omslachtig," aldus Ap.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Nieuwe Oogst.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden