DLV ADVIES 15 JAAR: Multidisciplinair kennisinstituut

Publicatiedatum: 16 juni 2020

DLV Advies heeft wat te vieren! In deze bewogen tijd, waarin de wereld er anders uitziet dan we hadden voorzien, willen we het jubileumjaar van DLV Advies niet ongemerkt voorbij laten gaan. Al 15 jaar staan wij klaar voor agrariërs met advies & resultaat. Volgens Paul Bens, directeur van DLV Advies, is de tijd voorbij gevlogen. Paul kocht in 2005 een deel van ‘het oude DLV’.

“In 2005 is DLV Advies een nieuwe weg ingeslagen. Alle medewerkers inclusief de 8 aandeelhouders uit het eigen personeelsbestand, hebben de organisatie opnieuw vormgegeven. Het adviesaanbod is in de loop der jaren flink verbreed.”

Geen gevolgen marktkrimp

Er is veel veranderd in de afgelopen 15 jaar, zowel in de agrarische sector als in de organisatie zelf. Paul vervolgt: “DLV Advies heeft in de afgelopen 15 jaar zich duidelijk kunnen positioneren in de markt. Dit ondanks een altijd aanwezige krimp van het aantal agrarische bedrijven. Sterker nog, de omzet is in 15 jaar tijd gestegen van 9 naar 13 miljoen bruto. De verbreding van onze diensten heeft hier zeker bij geholpen. Deze variëren van bouw, mest, energie, financieel management, makelaardij tot aan schade-expertise. Door ons multidisciplinaire advies blijft het aantal klanten jaarlijks groeien. DLV Advies kan oprecht een kennisinstituut genoemd worden.”

Uitgedaagd voorloper te blijven

Herrold Lammertink, binnen de directie verantwoordelijk voor de markt, ziet innovatieve projecten als bakermat voor de kennisontwikkeling en nieuwe toepassingen op het erf: “Ons innovatieteam werkt samen met boeren en marktpartijen al in een heel vroeg stadium aan nieuwe ontwikkelingen. Dit leidde onder andere tot de ontwikkeling van de kunstmestvervanger Groen Fosfaat in 2015 en verregaande ontwikkelingen op het gebied van mestverwerking op het eigen erf middels een stripper. De huidige wet- en regeldruk en marktontwikkelingen dagen ons uit om nog verder te gaan en met nieuwe oplossingen te blijven komen. Zo werd in 2019 de Milk Trading Company geïntroduceerd, waarmee melkveehouders melkprijsrisico’s kunnen managen.”

Méér resultaat voor de klant

In 2015 is de koers ingezet op het behalen van meer resultaat voor de klant. “Bestaande bedrijven worden groter en de complexiteit van het agrarische bedrijf is enorm toegenomen. Dat betekent dat er op alle vlakken meer adviesbehoefte komt. En overigens niet alleen bij veehouders zelf, maar er is ook een groeiende vraag naar kennis bij overheden, onderzoeksinstellingen en overige periferie. Die groepen zijn steeds meer onze gesprekspartner. Om de klant van het beste advies én resultaat te kunnen voorzien werken we steeds vaker met meerdere specialisten voor een klant.” Dit leidt tot nog steeds een groeiend aantal klanten, momenteel ca 4.500 vaste klanten, die een beroep doen op adviseurs van DLV Advies.

Drive tot verbetering

Een groot deel van het succes van DLV Advies is te verklaren door de bedrijfscultuur en de inzet van de medewerkers. Om nog meer focus te hebben op personeelsontwikkeling trad in 2018 Jos de Groot toe tot de directie. Jos: “Medewerkers benaderen elkaar op een persoonlijke manier en zijn erg betrokken bij elkaars werk. Er is altijd een sterke drive tot verbetering. Elkaar daarbij helpen wordt als een vanzelfsprekende werkwijze gezien, juist door die samenwerking bereiken we meer. Dit sluit goed aan bij onze aanpak van regionale klantenteams waarin samen gewerkt wordt aan het beste resultaat voor de klant. Door de landelijke dekking zijn we in staat om ons werk perfect te organiseren, ook op afstand, zoals nu tijdens de coronacrisis.”

Op een goede toekomst

Uiteraard is er ruimte voor verbetering, dat is er altijd, aldus Paul. “De uitdaging blijft om de klantbehoeftes te vertalen naar nieuwe (combinaties van) producten en adviezen die tot meer resultaat voor de klant leiden. Wij blijven ons inzetten voor een goede toekomst voor agrarische ondernemers, met adviseurs zonder mooie praatjes, maar met eerlijk en oprecht advies en praktische oplossingen. Op die manier blijven we dicht bij ons zelf en bij onze klant.”

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden