Excretienormen melkvee per 2020 aangepast

Publicatiedatum: 30 juli 2019

Het ministerie van LNV heeft een nieuwe lijst met stikstof- en fosfaatexcretienormen voor melkvee opgesteld die waarschijnlijk per 1 januari 2020 gaat gelden. Voor alle melkveebedrijven met een gemiddelde melkproductie (peildatum 2 juli 2015) boven de 10.624 kilo melk per koe geldt tot nu toe dezelfde stikstof- en fosfaatexcretienorm, omdat de excretietabel slechts tot die waarde loopt.
Hierdoor leek het te lonen om boven dat niveau te (blijven) melken. Het ministerie stelt nu voor om 18 extra categoriën toe te voegen. De tabel wordt dan uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. In de oude tabellen was dit vanaf 5.624 kilo melk. Bij de hoogproductieve koeien is de tabel uitgebreid tot een productie van 14.874 kilo melk, eerder was de hoogste norm voor koeien die meer dan 10.624 kilo melk per jaar produceerden.

Voordeel bij gemiddelde productie

Nieuwe excretienormen betekenen nieuwe effecten op bedrijfsniveau. Bij hoogproductieve bedrijven wellicht een nadeel, bij bedrijven met een gemiddelde productie wellicht een voordeel. 
Het fosfaatvoordeel van hoogproductieve koeien omdat er geen hogere excretienorm was, is hiermee ondervangen, net als het nadeel voor laagproductieve koeien. Koeien met een lage melkproductie van bijvoorbeeld 4.000 liter moesten eerder rekenen met een fosfaatproductie van 32,4 kilo. In het nieuwe stelsel is dit 28,6 kilo fosfaat.

Extra fosfaatrechten nodig?

Door de verlaging van de fosfaatproductienormen ten opzichte van de oorspronkelijk normen in 2015, betekent het nu dat bedrijven met een productie hoger dan 11.124 kg melk extra fosfaatrechten nodig hebben. Voor een melkveebedrijf met een gemiddelde melkproductie van bijvoorbeeld 12.000 kilo melk per melkkoe ligt de excretie straks op 51,8 kilo fosfaat per koe. Terwijl op dit moment een fosfaatexcretie van 49,3 kilo fosfaat per koe geldt. Bedrijven die in het peiljaar 2015 een gemiddelde productie hadden boven de 11.124 kilo melk per koe, hebben vanaf 2020 (zonder dat hun bedrijfsvoering is gewijzigd) ten opzichte van hun oorspronkelijke fosfaatrechtenbeschikking, een fosfaatrechten tekort. 

Op 14 augustus loopt de internetconsultatie af. Daarna wordt pas duidelijk hoe de wijzigingen precies geïmplementeerd gaan worden. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijfssituatie betekent? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden