Hoe financier ik duurzame energie?

Publicatiedatum: 19 februari 2018

De SDE-regeling is de belangrijkste pijler onder 90% van alle duurzame energie-initiatieven. Naast de SDE-gelden staat ook de rente momenteel historisch laag, waardoor er relatief goedkoop geld verkregen kan worden. Vermogende partijen zijn geïnteresseerd te investeren in zonnepanelen. Dit zijn de belangrijkste factoren waardoor de productie van duurzame energie financieel interessant is. Ieder bedrijf met onroerend goed in de vorm van daken of open percelen is in potentie een projectlocatie voor de productie van duurzame (zonne)energie. Dit soort bedrijven zouden allemaal na moeten / kunnen denken of dat zij de locatie hiervoor willen benutten. Geen ruimte om hierin zelf te investeren? Geen paniek. Er zijn namelijk legio bedrijven die dit uit handen willen nemen. Daarnaast zijn agrarische locaties relatief interessant voor de productie van duurzame energie. Agrarische ondernemers worden steeds vaker benaderd door bedrijven die zonnepanelen willen verkopen of beschikbare oppervlaktes van daken of gronden willen huren.

De mogelijke financieringsvormen op een rij

De vraag of zonnepanelen voor een bedrijfsspecifieke situatie zijn weggelegd en welke keuze het beste gemaakt kan worden, is nog niet heel makkelijk te beantwoorden. Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden, is of ik zelf wil investeren of mijn locatie beschikbaar wil stellen. Wat hierin mee zal spelen is het mogelijk financieel rendement. Dit is weer afhankelijk van de financieringsvorm:

Zelf investeren

Hiermee houd je het complete traject in eigen beheer. Het gaat ten koste van investeringsruimte bij de bank en zorgt voor meer risico voor onderhoud etc. Maar het hoogste rendement valt hiermee te behalen. Je bent eigen baas. Biedt jouw bank groen financieren aan? Dan krijg je ook nog eens tot 0,5% rentekorting. 

Operational lease

Hierbij stel je oppervlakte in de vorm van een dak of grond beschikbaar aan een ander bedrijf. Dit bedrijf legt een compleet systeem aan en is voor langere periode verantwoordelijk voor onderhoud en draaien van het systeem. Hier staat vaak een vooraf afgesproken vergoeding tegenover. Deze vergoeding is vaak een afgeleide van het projectrendement, welke o.a. bepaald wordt door de omvang, de kosten van (verzwaring van) de aansluiting, welk gedeelte stroom zelf verbruikt kan worden (verrekening) en uiteraard de hoogte van de SDE-beschikking. De investering is voor de huurder. In veel gevallen wordt het project voor 80% door een bank gefinancierd en 20% via externe financiers of crowdfunding. Met deze constructie word je geen eigenaar van het systeem, dus is het niet fiscaal afschrijfbaar. 

Financial lease

Hierbij lease je het systeem van een leverancier of financier. Je wordt hierbij direct eigenaar van het systeem. Het gaat niet ten koste van de investeringsruimte bij de huisbank en is fiscaal afschrijfbaar. Je draagt in de meeste gevallen wel het risico voor onderhoud.  In vergelijking tot een hypothecaire lening is het een duurdere financieringsvorm. Je betaalt relatief meer rente. Dit komt doordat er voor de financier geen onderpand  onder zit. 

Energiecoöperatie

Naast investeren in crowdfunding projecten biedt de Postcoderoosregeling particulieren de mogelijkheid te investeren in zonnepanelen. Via een collectief in de vorm van een energiecoöperatie wordt er geïnvesteerd in een grootschalig zonnepanelensysteem of windmolenproject. Naar rato van financiële inbreng wordt vrijstelling gegeven over de energiebelasting van de eigen stroomafrekening van de particulier. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt. Agrariërs kunnen hun dak of eventueel stuk grond verhuren aan een energiecoöperatie. Naast de SDE-regeling kan dit een mogelijkheid zijn om (meer) opbrengsten uit je onroerend goed te halen met de productie van duurzame energie. 

Zelf investeren of ter beschikking stellen?

Duurzame energie. Ga ik zelf investeren of ga ik ter beschikking stellen? Denk als eigenaar van onroerend goed na over de mogelijkheden. Overweeg daarnaast  op welk moment er definitief met een partij in zee gegaan wordt. Ontwikkel het voortraject waar mogelijk zelf, dit versterkt je onderhandelingspositie bij dakhuurders en exploitatiebedrijven.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden