Hoe te voldoen aan aangescherpte emissienormen?

Publicatiedatum: 13 mei 2020

Op 24 april 2020 heeft minister Schouten een nieuw pakket aan maatregelen afgekondigd om de stikstofuitstoot van de landbouw te gaan verminderen. Een deel daarvan gaat over strengere emissienormen bij nieuwbouw en renovatie van stallen. Het Besluit emissiearme huisvesting wordt aangescherpt met lagere streefwaarden voor ammoniak. In de webinar van Nieuwe Oogst (bekijk de video onderaan) legde Erwin van Kessel van DLV Advies de nieuwe regels uit. Ruim 400 mensen keken naar de webinar.

Met de Kamerbrief geeft het kabinet aan om in totaal 280 miljoen euro te reserveren voor nieuwbouw en renovatie van stallen, voor de periode van 2023 tot 2030. Uiterlijk zullen in 2023 aangescherpte normen voor de ammoniakemissie zijn vastgesteld, die uiterlijk in 2025 van kracht gaan worden. Daarnaast zal ook een overgangsperiode ingaan voor bestaande stallen. Dit wordt ondersteund door een subsidieregeling. Erwin: “Ons advies is om deze ontwikkelingen mee te nemen in de te maken keuzes bij al dan niet geplande renovaties of nieuwbouw.”

Bronmaatregelen

De gekozen manier om de ammoniak omlaag te brengen is gericht op de bronmaatregelen. Denk hierbij aan dagvers ontmesten, het koelen van mest, het voorkomen van contacten tussen mest en urine en mest verdunnen. Andere maatregelen zijn gericht op nabewerking van mest en managementmaatregelen. Hoe veehouders hiermee om moeten gaan, is per type bedrijf en ondernemer verschillend.

Rundveehouders

De huidige systemen bij rundvee zijn veelal gericht op bronmaatregelen (dus het voorkomen van contact van mest met urine), maar of dit in de toekomst gaat voldoen aan de verwachte strengere eisen is maar de vraag. Met wat nu bekend is, lijken aanvullend maatregelen nodig om de benodigde ammoniakverlaging te halen. Daarnaast zullen op termijn ook de bestaande stallen aan bod komen, waarbij er bij renovatie weer andere afwegingen gemaakt moeten worden dan bij nieuwbouw.

Varkenshouders

Om alvast rekening te houden met het nieuwe beleid, is het goed om vooraf de mogelijkheden in beeld te hebben. “Voorsorteren op de nieuwe eisen kan door gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden”, zegt Erwin. “Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van stalinnovatie. Ook zijn er veel kansen om het stalklimaat te monitoren door de verbeterde technologie, zoals bij Slimme Stal. Sensoren meten daarbij de ammoniakwaarden in de stal. Voor nu zijn de ondernemers nog vrij om voor bestaande (end-of-pipe) systemen, zoals luchtwassers, te kiezen."

Op 12 mei 2020 presenteerde Erwin de nieuwe stikstofregels ook in een webinar van Nieuwe Oogst. Deze webinar kunt u onderaan dit artikel terugkijken.

Presentatie Erwin inzien

Ontvang voor meer informatie de presentatie van Erwin over de aangescherpte emissienormen door het invullen van onderstaand formulier.

Vul onderstaande gegevens in om de presentatie te ontvangen. Direct na verzending ontvang je de presentatie als pdf via de mail.

* verplichte velden

Bekijk hieronder de webinar van Nieuwe Oogst. De gehele webinar is terug te zien op de website van Nieuwe Oogst.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen over de subsidie- en innovatiemogelijkheden? Neem voor meer informatie over uw specifieke situatie contact op met Erwin.

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden