Humuszuren verlagen dosering bestrijdingsmiddelen

Publicatiedatum: 09 november 2019

DLV Advies en Vitens werken samen aan de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de snijmaisteelt. Nog tot en met 2020 wordt gekeken of speciale humuszuren, toegevoegd aan gewasbeschermingsmiddelen, milieuwinst kunnen opleveren. Een lager bestrijdingsmiddelenvolume leidt tot een gezondere bodem en minder uitspoeling van eventuele residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater.

De speciale humuszuren zijn volledig uit een natuurlijk restproduct gewonnen uit drinkwater. Om te testen of ze milieuwinst kunnen opleveren, zijn op twee demovelden stroken aangelegd waarop 100%, 75% en 50% gewasbescherming is toegediend. Eén keer in combinatie met humuszuren (respectievelijk 30 en 45 liter bij 75% en 50% gewasbeschermingsmiddel) en één keer zonder humuszuren. Doel van het project is langjarige gevolgen van toepassingen met bestrijdingsmiddelen te verminderen en daardoor op lange termijn ook schoner grondwater te genereren.

Acceptabel schone bodem bij 50%

Snijmais kan door gebruikmaking van humuszuren toe met een lagere dosering bestrijdingsmiddelen. De velden laten zien dat bij een combinatie van 45 liter humuszuur en 50% gewasbeschermingsmiddel, de bodem acceptabel schoon is. Bij 50% bestrijdingsmiddel zonder humuszuren is de doses bestrijdingsmiddel te laag. Dit betekent dat de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel omlaag kan in combinatie met humuszuren. De verwachting is dat daardoor residuen verminderen waardoor er minder uitspoeling is naar het grondwater.
Daarnaast is in de ruwvoermonsters van de mais te zien dat het zetmeelgehalte stijgt naarmate er meer humuszuur gebruikt is, en ook het fosforgehalte is een fractie hoger. Hoewel de gehaltes niet significant hoger zijn, sluit het wel aan bij eerdere bevindingen betreffende de invloed van humuszuren op gewassen. Daarin kwam onder meer naar voren dat humuszuren structuur geven aan de bodem, waardoor die meer water en voedingsstoffen vasthoudt, de wortelgroei van gewassen verbetert, de opname van mineralen bevordert wordt en de behoefte aan kunstmest reduceert.

Werking van humuszuren in gewasbescherming

Humuszuren zijn kleine onverteerde, organische stofmoleculen. Door humuszuren aan bestrijdingsmiddelen toe te voegen, hechten de werkzame bestanddelen uit bestrijdingsmiddelen zich niet aan mineralen en gronddeeltjes. Ook zorgen bepaalde elementen in de humuszuren voor een hoge bodemreactiviteit, wat betekent dat er meer van de bestrijdingsmiddelen wordt opgenomen in de wortels of organismen in de bodem. Door deze eigenschappen van humuszuren kunnen de bestrijdingsmiddelen effectiever hun werk doen om onkruid te bestrijden. Dus is er minder gewasbescherming nodig!

Voor meer informatie over het gebruik van humuszuren in gewasbeschermingsmiddelen kunt u contact opnemen met Sytze Waltje of Sjoerd Roelofs.

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden