Lastminute tips voor het invullen van de Gecombineerde Opgave

Publicatiedatum: 19 april 2023

Ondanks dat boeren een maand langer de tijd krijgen om de Gecombineerde Opgave in te vullen, is het belangrijk om er nu echt mee te starten. “Het is zo 15 juni en het registreren van de landschapselementen, het intekenen van de bufferstroken, de eco-activiteiten én een uitgebreide vragenlijst vergen dit jaar veel meer inspanning dan voorgaande jaren”, zegt Willeke Weewer, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. Willeke helpt agrarische ondernemers bij het invullen hiervan en stuit daarbij op veel voorkomende vragen.

Willeke: “Een open deur, maar voordat u begint met het invullen van de Gecombineerde opgave is het handig om onderstaande documenten en gegevens alvast bij de hand te hebben. Het versnelt en vereenvoudigt het proces. Verder zijn er een aantal praktische tips om het invullen sneller en plezieriger te laten verlopen.

Verzamelen gegevens

Zorg ervoor dat u alle relevante informatie bij de hand heeft. Denk aan: btw-nummer, KVK-nummer, maar ook aan de totaal geproduceerde melk over 2022 en de nieuwe grondmonsters. “Tijdens het invullen van de Gecombineerde opgave komt het nieuwe GLB naar voren. Hiervoor moet ‘Mijn percelen’ correct ingevuld zijn”, attendeert Willeke.

Stappenplan in ‘mijn percelen’

 1. Loop alle percelen langs. Geef ze een duidelijke naam en pas, indien nodig, het gewas aan. Doe de BGT-check met de rode en groene vlaggetjes. Loop vervolgens de bufferstroken na. De strookbreedte varieert nog wel eens (de bufferstroken hebben een eigen kaartlaag die aangezet kan worden).

 2. Zet de kaartlaag ‘waterlopen’ aan en check of de sloten, die normaliter droog zijn tussen 1 april en 1 oktober, ook als droge sloot zijn weergegeven. Kloppen het sloottype en de bufferstrook niet? Teken dan deze bufferstrook in en zet in de naam wat ermee moet gebeuren (bijvoorbeeld: terug van 3 m naar 1 m of de bufferstrook moet er helemaal uit). Dit kan later in de Gecombineerde opgave worden gebruikt.

 3. Ook wanneer u van plan bent een eco-activiteit op de bufferstrook in te zetten, bijvoorbeeld een kruidenrijke bufferstrook, dient u de bufferstrook in te tekenen.

 4. U hoeft dit jaar bufferstroken niet in te tekenen als het gewas en de eco-activiteit niet anders zijn dan de rest van het perceel.

 5. Teken de sloten in, dit kan bij de optie ‘overnemen landschapselementen’. Selecteer alle percelen waaraan de sloot ligt. De kans is dan groot dat de hele sloot automatisch geselecteerd wordt.

Door naar de Gecombineerde Opgave

 1. Loop de vragen door.

 2. Vergeet niet om de regelingen waar je aan mee wilt doe aan te zetten.

Het nieuwe GLB in de Gecombineerde Opgave

 1. Onder het kopje ‘grond’ komt het nieuwe GLB naar voren. Check alle percelen.

 2. Pas op! De mestplaatsingsruimte moet handmatig aangepast worden door de bufferstrookoppervlakte in mindering te brengen. Bekijk de video hoe u dit snel en accuraat kunt doen.

 3. Indien u bezwaar wilt maken over de bufferstrook, bereken dan eerst de oppervlakte hiervan en reken hiermee verder voor de mestplaatsingsruimte tot de werkelijke situatie is berekend. Vink aan dat u bezwaar wilt maken en geef de reden aan.

 4. Vul indien van toepassing een voorteelt en nateelt in.

 5. Check of de basispremie aanstaat.

 6. Vink indien van toepassing de eco-regeling aan en voeg de regelingen toe die u van plan bent uit te voeren. Willeke: “Als u nog niet helemaal zeker bent of de eco-regeling lukt, voeg het dan wel toe. U kunt tot 30 november 2023 nog eco-activiteiten verwijderen, maar niet toevoegen. Houd er wel rekening mee dat wanneer de eco-activiteit wegvalt ook uw vergoeding kan veranderen.”

 7. Heeft u bodemmonsters zet dan fosfaatdifferentiatie aan en voeg de gegevens toe.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u de Gecombineerde Opgave door ons laten verzorgen, neem dan vrijblijvend contact op met Willeke Weewer of een van onze Mest & Mineralen adviseurs. Zij helpen graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden