Minder methaanproductie via voerspoor

Publicatiedatum: 11 december 2020

Melkveehouders Wim (sr.) en Wim (jr.) van de Heijning werken aan het verlagen van het methaanuitstoot op hun bedrijf via het voerspoor. Het doel is om een methaanreductie te behalen die 30% lager ligt ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 2018. Een flinke uitdaging waarmee ze in 2020 een start hebben gemaakt binnen het project 'Koeien en Kansen'. DLV Advies en onderzoekers van Wageningen University ondersteunen de ondernemers Van de Heijning in dit traject met kennis en advies. 

Het streven is om de methaanemissie zoveel mogelijk te reduceren. In 2020 is er voor gekozen geen aanpassingen mee te nemen in de eigen geteelde ruwvoeders. In 2021 gaan de melkveehouders een stap verder. Dan zullen, waar nodig, ook ruwvoeders vervangen worden om de doelstelling van 30% methaanreductie te behalen. Op het bedrijf van Van de Heijning is als doel gesteld de emissiefactor (EF) te verlagen naar 15,8 gram CH4/kg ds in het rantsoen.

Als eerste is de methaanemissie van het huidige rantsoen berekend en gemeten. Vervolgens is de methaanemissie van het aangepaste rantsoen gemeten. De meetresultaten zijn nog niet beschikbaar. De berekende emissie van het melkvee is in te zien via de tabel op de website van Koeien & Kansen.

Aanpassingen rantsoen

Bij Van de Heijning zijn een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van het basisrantsoen om de methaanreductie te realiseren. Circa 70% van de methaanemissie is toe te schrijven aan de ruwvoeders vers gras, kuilgras en mais. Hier valt nog winst te behalen. Dit jaar is er gekozen om alleen andere verhoudingen ruwvoer en een andere maiskuil te voeren. Hieronder zijn de veranderingen in willekeurige volgorde opgesomd:

  1. Aandeel kuilgras verlagen;
  2. Aandeel mais verhogen van 55% naar 62%;
  3. Voeraardappel met 18,96 EF vervangen door Proti + met 16,84 EF;
  4. Krachtvoer (KV) Excellent met 16,90 EF vervangen door KV Lipomax met 15,89 EF;
  5. EF krachtvoerders verlagen;
  6. Vetgehalte van het rantsoen verhogen van 3,1% naar 5,4%.

Naast de berekening van de methaanemissie is deze ook gemeten. In juli is er vier weken lang de methaanemissie met het basisrantsoen gemeten. Daarna is er vier weken met het nieuwe rantsoen gemeten. De metingen zijn gedaan met de GreenFeed.

Verwacht resultaat door aanpassingen in het rantsoen

Door deze maatregelen is de berekende EF van het rantsoen verlaagd van 19,00 naar 18,31 gram methaan per kg ds. De minimale winst in het bestaande rantsoen komt doordat er gerekend is met de aanwezige ruwvoerders. Het verlagen van de EF van de ruwvoeders zal voor de grootste verlaging van methaan zorgen. De grootste winst in deze situatie wordt behaald door het percentage vet in het rantsoen te verhogen van 31 naar 54 gram/kg ds. Het verhogen van het vetpercentage in het rantsoen bij Van de Heijning leidt tot een vermindering van 35,65 gram methaan. Vet(zuren) werken als waterstofacceptor in de pens, dit zorgt voor een lagere methaanemissie. Door de combinatie van maatregelen is de methaanemissie verlaagd van 398 naar 348 gram methaan per koe per dag. De resultaten van de methaanmetingen zijn nog niet bekend.

In 2021 gaan we het ook met het ruwvoer aan de gang, zodat we de methaanemissie nog verder kunnen verlagen.

Project Koeien & Kansen

Dit traject, waaraan verschillende Koeien & Kansen-ondernemers deelnemen, is een project dat onderdeel uitmaakt van het Klimaatakkoord. Het ministerie van LNV heeft opdracht gegeven om te onderzoeken of voor melkvee een methaan- en ammoniakreductie van 30% via het voerspoor mogelijk is. In dit akkoord staat onder andere dat de melkveehouderij een enterische (uit het maagdarmkanaal) methaanreductie van 0,5-1,0 moet behalen. Uitgangspunt is 0,8 Mton CO2-eq methaanemissie uit spijsvertering. Van de Heijning neemt deel aan dit intensieve traject, dat wil zeggen dat ze werken aan een methaanreductie van maar liefst 30%, die ook daadwerkelijk gemeten wordt op het bedrijf. Een andere groep deelnemers werkt in een extensief traject aan een methaanreductie van 15 - 20%. Op deze bedrijven vinden geen methaanmetingen plaats, maar zal de reductie via berekende bedrijfskengetallen inzichtelijk worden gemaakt. Vanuit DLV Advies begeleidt projectleider Paul Blokker de deelnemers.

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid