Minimumuitstoot 50 mol blijkt geen drempel in Lbv-regeling

Publicatiedatum: 28 juni 2022

Wie wil deelnemen aan de Lbv-regeling moet met zijn bedrijf minimaal 50 mol/jaar aan depositie op overbelaste Natura 2000-gebieden hebben. Een getal waar velen nog geen gevoel bij hebben. DLV Advies heeft op basis van de nu beschikbare informatie voor tientallen locaties een indicatieve berekening gemaakt met opvallende uitkomsten.

De overheid gaf bij publicatie van de Lbv-regeling aan dat deze drempelwaarde zo gekozen is dat circa 10.000 agrariërs voor deelname in aanmerking komen. “Van de berekeningen de wij hebben gemaakt, zit ruim driekwart boven de drempelwaarde”, zegt Marco Hol. Totale emissie en afstand tot overbelaste Natura 2000-gebieden hebben de meeste invloed op de uitkomst.

Safezone van 10 km rondom Natura 2000-gebied

Eerder analyseerde DLV Advies al de afstand van Natura 2000-gebieden van de agrarische bedrijven in Nederland. Ongeveer driekwart van de agrarische ondernemingen ligt op minder dan 10 km van een Natura 2000-gebied. Bedrijven met een gemiddelde omvang die binnen een straal van 10 km van een Natura 2000-gebied liggen, hebben een grote kans om aan de drempelwaarde van 50 mol/jaar te voldoen. “Bedrijven met minimaal 1.500 kg ammoniakuitstoot en gelegen binnen een straal van 10 km voldoen vrijwel altijd aan de drempelwaarde van 50 mol/jaar”, zegt Marco. “Omgerekend naar dieraantallen gaat het dan grofweg om 90 koeien en 75 stuks jongvee. Bij andere diersoorten is de uitstoot afhankelijker van welke emissiereducerende technieken er in gebruik zijn zoals luchtwassers en is een minimumgrens qua aantallen dieren moeilijker te geven. Wat wel duidelijk is, is dat er bij pluimvee vooral bij opfok veel uitstoot is.”

Molberekening voor uw locatie

De grenswaarde van 50 mol/jaar is een harde eis voor deelname aan de Lbv-regeling. De tool van de overheid om te berekenen of een bedrijf aan deze voorwaarde voldoet, wordt pas over enige tijd verwacht. DLV Advies heeft een rekenmethode ontwikkeld waarmee nu al een goede indicatie te geven is of een bedrijf hieraan voldoet. Marco adviseert ondernemers die deelname overwegen alvast een berekening te laten maken. “Weten of je wel of niet aan de drempelwaarde voldoet geeft rust. Ook heb je als ondernemer op die manier een voorsprong en kun je je voorbereiden op deelname. Bijvoorbeeld door het verkennen van de mogelijkheden op de locatie en het maken van toekomstplannen."

Vraag hier een depositieberekening aan

Ruime overschrijding Lbv-budget te verwachten

“Het aantal mollen depositie per jaar is een eenheid die nog niet eerder gebruikt is voor vergunningverlening of als drempelwaarde. Daarom was er geen gevoel bij de hoogte van de drempelwaarde 50 mol/jaar. Met deze berekeningen is duidelijk geworden dat een groot deel van de bedrijven in aanmerking komt. Daarmee is, zeker in het licht van de aangekondigde stikstofaanpak, de kans groot dat het budget niet voldoende is. Als er meer bedrijven mee willen doen dan er budget is, worden de inschrijvingen gerangschikt op basis van de kosten per mol stikstofdepositie. “Praktisch gezien betekent dit dat bedrijven met oude gebouwen en veel uitstoot op Natura 2000-gebieden het hoogst in de ranking komen. Nieuwe bedrijven met minder uitstoot hebben het grootste risico om buiten de boot te vallen.” De minister rangschikt een aanvraag hoger als de bijdrage vanuit de locatie aan stikstofdepositie groter is, afgezet tegen de hoogte van het subsidiebedrag.

Bereken de waarde van uw bedrijf in de Lbv-regeling

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden