Nieuw Nederlands Weiden geeft eenvoud voor veehouder

Publicatiedatum: 20 juli 2018

Het Nieuw Nederlands Weiden is de nieuwe manier van weidegang. De ambitie is om hiermee meer boeren meer weidegras direct om te laten zetten in melk. De weidecoaches van DLV Advies kunnen u hierbij helpen.

Elke dag vers gras

Bij het Nieuw Nederlands Weiden (NNW), ook wel roterend standweiden genoemd, is er elke dag vers gras beschikbaar voor de koe. Enkele boeren zijn al enthousiast over deze nieuwe manier van weiden. NNW is bovendien overal toepasbaar en heeft een groot arbeidsgemak. De grasopbrengst is  optimaler doordat het gras tussentijds de kans krijgt te herstellen, door de afwisseling van maaien en weiden op de percelen. Dat is anders bij traditioneel standweiden. Dan verstoren de koeien de bijgroei van het gras doorlopend.

Verdeling kavels

Huiskavels worden optimaal benut voor weiden bij NNW. Bijvoorbeeld: een kleine huiskavel is verdeeld in meerdere percelen, waarbij 2/3 van de kavel voor weiden bestemd is en 1/3 als maaiplatform.

Percelen afwisselen in gebruik

NNW kan in het begin een lastig systeem zijn. Enige aandacht, consequent werken en vakmanschap is dan ook nodig voor succesvol roterend standweiden. Als boer moet u nauwkeurig het grasaanbod sturen door de percelen afwisselend te gebruiken als maaiplatform of als weideplatform. De grasopname kunt u sturen via het voeraanbod op stal en het aantal uren weiden. Zo zal, als het gras hard groeit, minder bijvoeren op stal nodig zijn en het aantal uren weiden verhoogd moeten worden. Bij weinig gras past meer bijvoeding en minder uren weiden.  

Weide-advies

Vanwege de complexiteit van NNW is advies aan de veehouder vaak welkom. Na de droge periode van juni en juli 2018 moet de beweiding weer opgestart worden. De weidecoaches van DLV Advies kunnen u helpen met het bijstellen van het weideplan. Bent u niet tevreden over de huidige manier van weiden, dan kan het maken van een nieuw plan zinvol zijn.

U heeft de volgende mogelijke opties voor advies:

  • Algemeen weideadvies, op basis van een uurtarief.
  • Nieuw Nederlands Weideplan laten opstellen voor € 375.
  • Deelname aan een Farmwalkgroep, 5 bijeenkomsten bij 10 deelnemers, kosten € 250.
  • U bent een startende weider en u wilt een totaalpakket, bestaande uit een oriëntatiegesprek, weideplan, 2 jaar deelname aan een studiegroep van 7 bijeenkomsten en u krijgt gedurende het gehele traject individuele begeleiding, kosten in totaal € 375.

Als u er nog niet zeker van bent of u wilt gaan starten met weiden, dan kunt u kosteloos een oriëntatiegesprek aanvragen.

Wilt u in meer kennis over beweiding? Neem dan contact op met één van onze onderstaande weidecoaches. 

Regio Zuid: Ton Derks, Arnoud Bink
Regio Oost: Sjoerd Roelofs, Marc Strikkeling
Regio Noord: Albert-Jan Bos, Ap van der Bas

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden