Nieuw verdienmodel voor mest

Publicatiedatum: 15 april 2016

Een mestloze veehouderij mag dan nog ver weg zijn, hij is dichterbij dan ooit. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel die uiteindelijk zorgt voor een erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest. Hiermee ontstaat op de mestmarkt een nieuw verdienmodel. 

Nieuwe verdienmodel

Ap van der Bas, adviseur rundvee bij DLV Advies: "Op dit moment zijn er bedrijven die mest moeten afvoeren op basis van stikstof, en vervolgens kunstmest moeten aankopen om de bemesting sluitend te krijgen. Als je er over nadenkt is dat belachelijk." Als Brussel instemt met een erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest ontstaat er op de mestmarkt een nieuw verdienmodel: "Je bespaart op de aankoop van kunstmest en je hebt geen kosten meer voor mestafzet."Van der Bas wijst er op dat dit op kleine schaal al gebeurt op bedrijven die spuiwater aanvoeren. Dit restproduct uit luchtwassers van stallen is al erkend als kunstmestvervanger.

Afhankelijk van de technische ontwikkelingen is het volgens Van der Bas de vraag waar mestraffinage het meest lonend is: op boerderijschaal of op industriële schaal. De boerderijschaal heeft het voordeel dat het leidt tot minder transportbeweging, een meer grootschalige installatie is waarschijnlijk eerder rendabel. "Bij de huidige stand van de techniek is het vanaf een mestoverschot van vijfduizend kilo fosfaat al interessant om te investeren in een installatie."

Winst voor milieu

Een mineralenconcentraat dat vergeleken met kunstmest volledig identieke eigenschappen heeft is volgens Van der Bas wel een utopie. Het is echter maar de vraag of dat uit oogpunt van milieu of economie noodzakelijk is. "De belasting van kunstmestproductie is voor het milieu vele malen hoger dan de iets lagere werkingscoëfficiënt van mineralenconcentraat. Bedenk ook wat het effect zou zijn als je de gehele mestproductie raffineert. Dan stijgt de benutting van elke kilo mest, dat is winst voor het milieu." Financieel gezien is een iets lagere werkingscoëfficiënt volgens Van der Bas te billijken zo lang de prijs van mineralenconcentraat lager is dan die van kunstmest.

Het complete artikel is te lezen in de laatste editie van Veeteelt. 

Neem voor meer informatie contact op met Ap van der Bas via a.vanderbas@dlvadvies.nl of 06 51 40 94 48.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden