Nieuwe richtlijnen voor 4% invulling van niet-productieve grond

Publicatiedatum: 19 april 2024

De overheid heeft recentelijk gedetailleerde richtlijnen vrijgegeven voor de invulling van de 4%-eis met stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen (GLMC 8). Deze maatregelen brengen belangrijke veranderingen met zich mee voor boeren en landeigenaren.

De kern van de nieuwe richtlijnen draait om de verplichting om minstens 4% van het bouwland te bestemmen voor niet-productieve doeleinden, stikstofbindende gewassen, en/of vanggewassen. Deze versoepeling, ook wel bekend als 'derogatie op de verplichting van 4% niet-productief bouwland', biedt landbouwers meer flexibiliteit bij het voldoen aan de gestelde normen,” benoemt Freddy Keurhorst, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

Voorwaarden stikstofbindende gewassen en vanggewassen

Voor zowel stikstofbindende gewassen als vanggewassen gelden specifieke voorwaarden. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden is bijvoorbeeld niet toegestaan, terwijl bemesting wel is toegestaan. Daarnaast moeten vanggewassen minimaal tot 30 november worden geteeld, met de mogelijkheid van oogsten en/of beweiden.
“Dit betekent dat stikstofbindende gewassen moeten voorkomen op de officiële lijst en als mengsel mogen worden geteeld”, zegt Freddy. Vanggewassen moeten op hun beurt voldoen aan specifieke eisen, waaronder het verplicht blijven staan tot 30 november. Bedrijven met meer dan 75% grasland waren voor deze verplichting al vrijgesteld.

Gecombineerde opgave opnieuw indienen

Boeren die gebruik willen maken van de versoepeling van GLMC 8 moeten dit uiterlijk 15 mei kenbaar maken in de Gecombineerde opgave (GO). Freddy: “Dit kan echter pas vanaf eind april, wat betekent dat bedrijven die de GO al hebben ingediend, deze moeten aanpassen en opnieuw moeten indienen.”

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden