Subsidies asbest en zonnepanelen op de schop

Publicatiedatum: 20 maart 2019

Subsidies om asbest te saneren en zonnepanelen te leggen, zijn er nauwelijks meer. Bestaande regelingen zoals SDE, gaan op de schop. 2019 is het laatste jaar van de SDE+ regeling in huidige vorm. “Wij adviseren altijd om niet te wachten, omdat nog niet zeker is wat de volgende regeling brengt", zegt Joan van den Heuvel, specialist duurzame investeringen van DLV Advies.

Laatste jaar huidige SDE+-regeling

Dit jaar gaan de laatste twee rondes van de huidige SDE+ in. Voor beide openstellingen is een budget van € 5 miljoen beschikbaar. Zoals gebruikelijk bij openstelling van de SDE+, gaat dit in drie fasen. Per fase gelden verschillende subsidiebedragen per opgewekte eenheid energie. De vergoeding stijgt per fase, maar de kans is groter dat het budget dan op is.

De derde fase loopt van 25 maart tot 4 april. In de laatste fase zijn de bedragen opgelopen naar 0,13 kWh. In het najaar komt er naar verwachting een tweede subsidieronde SDE+, met waarschijnlijk hetzelfde budget.

Verbreding SDE-subsidie

De SDE+-regeling gaat op de schop en richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurzame energie, maar ook op CO2-reductie. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken eind vorig jaar aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling, SDE++, moet hiermee bijdragen aan de CO2-reductie van 49% in 2030. In het nieuwe stelsel concurreren de technieken om duurzame energie op te wekken niet meer op het vlak van opgewekte energie, maar op basis van 'vermeden CO2'. Joan van den Heuvel van DLV Advies, specialist duurzame investeringen, zegt hierover: “Wij verwachten dat met de komst van de nieuwe SDE-regeling de concurrentie tussen zonnepanelen en andere duurzame technieken groter wordt. Wij adviseren altijd om niet te wachten, omdat nog niet zeker is wat de volgende regeling brengt", zegt Van den Heuvel.

Asbestsanering en zonnepanelen

Eind 2018 raakte het budget voor de subsidieregeling verwijdering asbestdaken uitgeput. De € 75 miljoen die het kabinet had gereserveerd om de sanering van asbestdaken aan te jagen, was eerder op dan gepland. Joan: “Ondanks dat de landelijke subsidiepot leeg is, zijn er nog op relatief op veel bedrijven asbesthoudende daken. Op meerdere bedrijven zien we dat de financiële armslag ontbreekt om op korte termijn asbest te saneren en/of te vervangen. Daarnaast zal het voor een aantal ook lastig worden om dit voor 2024 gerealiseerd te krijgen. Voor bedrijven met aardig wat dakoppervlakte zijn er  nog wel andere mogelijkheden om tijdig asbest te saneren. Een bedrijf met een dakoppervlakte vanaf 1500 m2 kan de plaatsing  van zonnepanelen in overweging nemen. Om dit te financieren kan er een SDE-subsidie aangevraagd worden. Na toekenning zijn er mogelijkheden om het dak ter beschikking te stellen aan een zonnepanelenexploitant of dakhuurder. Met de exploitatie van een grootschalig zonnepanelensysteem wordt een rendement behaald waarmee de financiering van asbestsanering voor een (groot) gedeelte kan worden gedekt.”

Rendementsberekening

Joan benadrukt dat deze optie wel goed per bedrijfssituatie doorgerekend moet worden. De financieringsmogelijkheden hangen onder andere af van het benutbaar dakoppervlak, het aantal vierkante meter asbesthoudende daken, de kosten van een stroomaansluiting etc. “Een rendementsberekening maakt inzichtelijk hoeveel kosten voor asbest er meegenomen kunnen worden en hoeveel dakhuurvergoeding er dan nog overblijft. Zeker in combinatie met het saneren van het asbest wil je dit goed duidelijk hebben. Op basis van de berekening kan de juiste SDE aangevraagd worden. Advies is om de SDE altijd in eigen beheer en op eigen naam aan te vragen alvorens met partijen in zee te gaan. Hiermee behoud je je onderhandelingspositie richting dakhuurders. Het is belangrijk daar nu goed over na te denken, want voor je het weet is het 2024.”

Saldering wordt terugleversubsidie

De zogenoemde salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, waar kleine bedrijven en particulieren veel voordeel van hebben, verdwijnt in 2021. Met de huidige regeling kunnen de zonnepanelen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij oude meters loopt de energiemeter dan terug; bij nieuwe meters wordt de verbruikte en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom verrekend. Wanneer in een jaar bijvoorbeeld 3.500 kilowattuur (kWh) stroom wordt verbruikt en 1.000 kWh teruggeleverd, wordt over het nettoverbruik van 2.500 kWh energiebelasting betaald. Deze salderingregeling is zeer gunstig, omdat de verbruikte en geleverde stroom wordt afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief, inclusief belastingen. Het Kabinet-Rutte vindt deze regeling te riant en wil een andere opzet via een 'terugleversubsidie'. De terugleversubsidie is een vergoeding voor stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk; als ondernemer betaal je hierover ook na 2020 geen energiebelasting. Als de plannen ongewijzigd doorgaan, vervangt de nieuwe regeling per 2021 de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld.

Asbestfonds vervangt subsidieregeling

Om burgers en ondernemers die de kosten van het verwijderen van het asbestdak niet kunnen betalen toch te ondersteunen, zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven een asbestfonds op. De uitwerking wordt in het voorjaar van 2019 verwacht. Het asbestfonds moet een landelijk fonds worden waaruit mensen een lening kunnen krijgen om de sanering van asbestdaken te financieren. Het fonds wordt gevuld met geld van het rijk, provincies, gemeenten en banken. Het fonds is nadrukkelijk geen subsidie: het biedt alleen een mogelijkheid voor een lening om mensen met financieringsproblemen te helpen om voor 31 december 2024 de asbestdaken te verwijderen. Recent kwam onderzoeksbureau TNO naar buiten met een onderzoek dat de beschermende maatregelen voor het omgaan met asbest die nu worden gehanteerd, niet altijd nodig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het saneren goedkoper kan dan nu het geval is. Het verwijderen van asbest kost gemiddeld € 7 tot € 10 per vierkante meter voor stallen en schuren. Voor woonhuizen kost dit tussen de € 35 en € 50 per vierkante meter. Van de ongeveer 120 miljoen vierkante meter dak in 2012 moet nog 80 miljoen vierkante meter verwijderd worden.

Dit artikel is in aangepaste vorm verschenen op 19 maart in Boerderij.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden