Van varkensbedrijf naar 23 bouwkavels

Publicatiedatum: 25 januari 2019

In het landelijke Berkel-Enschot, onder de rook van Tilburg staan een aantal unieke royale en betaalbare bouwkavels te koop in de nieuw te realiseren wijk ‘De Kolenvense Akkers’. Door de bestemmingsplanwijziging van de gemeente Tilburg maken twee varkensbedrijven in de omgeving hiervoor plaats. Marcel de Rooij, makelaar bij DLV Advies, begeleidt een van de families bij het proces van bestemmingsplanwijziging en sanering tot woonrijpe oplevering. 

Nieuwe bestemmingsplanwijziging

Marcel: “Bij zo’n proces komt natuurlijk ontzettend veel kijken voordat er daadwerkelijk bouwkavels gerealiseerd worden. In 2000 legde de gemeente de nieuwe bestemmingsplanwijziging in het gebied op. Vanaf dat moment ben ik samen met de familie gaan kijken naar de mogelijkheden voor hun bedrijfssituatie. In het nieuwe bestemmingsplan kon het bedrijf vanaf 2002 namelijk alleen worden voortgezet in de huidige vorm en omvang van 450 fokzeugen. In verband met nieuwe eisen voor huisvesting en dierenwelzijn is voortgang dan eigenlijk niet meer mogelijk. De conclusie is dan dat andere opties afgewogen moeten worden.”

Bijzondere rood-voor-rood-regeling

Na onderhandeling met de gemeente is gekomen tot een invulling van een bijzondere rood-voor-rood-regeling waarbij de volledige sanering van de twee bedrijven het uitgangspunt was. Een maatwerkoplossing waarbij twee varkensbedrijven  gesaneerd worden in ruil voor een aantal bouwkavels. “Voorwaarde van de gemeente was dat beide  varkensbedrijven mee zouden werken aan een oplossing. Met de bedrijfsbeëindiging voorziet de gemeente een flinke milieuwinst te behalen en met de bouw van nieuwe woningen kunnen zij voorzien in een groeiende woningbehoefte. Medewerking van de gemeente in deze is heel prettig, dus het proces richting realisatie kon op gang komen. Een procedure waar veel tijd overheen gaat.”   

Er wordt bij zo’n bijzondere vorm van een rood-voor-rood-regeling begonnen met het schrijven van een bestemmingsplanwijziging. Hiervoor worden diverse onderzoeken naar flora en fauna, bodem, geluidbelasting en archeologie gedaan. Na goedbevinden worden deze in het definitieve bestemmingsplan verwerkt. Marcel: “In de tussentijd worden er veel gesprekken met raadsleden en de omgeving gevoerd. Wat past er in het gebied? Wat willen de mensen zelf en wat wil de omgeving? Met de gemeente wordt over de uitgangspunten gesproken. In dit geval is de grond van een van de varkensbedrijven ingebracht en is een deel grond van de gemeente ingebracht. De twee initiatiefnemers hebben in samenspraak het plan verder uit laten werken in overleg met gemeente en omgeving. De aankoop van de extra grond was nodig om de toekomstige woonwijk op de huidige woonwijk te laten aansluiten. Deze transactie is mede door mij begeleid om de grond in onverdeelde eigendom aan te schaffen om het plan te kunnen realiseren.”

Landschappelijke inpassing in beeldkwaliteitsplan

Ter voorbereiding op het uiteindelijke bestemmingsplan moest ook een stedenbouwkundige studie uitgevoerd worden waarin de landschappelijke inpassing van de wijk geschetst wordt. De bouwvoorschriften en logistiek van de omgeving worden hier ook in meegenomen. Het uitgangspunt van het beeldkwaliteitsplan van ‘De Kolenvense Akkers’ is een dorps milieu. In de beeldkwaliteit wordt daarom een grote variatie en individualiteit in architectuur nagestreefd. Architectonische afwisseling vormt weliswaar een belangrijk kenmerk van het dorpse bouwen, maar dit mag niet leiden tot chaos. “Zo’n plan moet heel zorgvuldig worden opgesteld omdat dit leidend is in de definitieve toewijzing van het bestemmingsplan”, legt Marcel uit. “De randvoorwaarden worden hier geschetst.” 

Marcel begeleidde de familie bij alle voorbereidingen om deze verandering te realiseren. “Denk hierbij aan gesprekken met de gemeente, de omgevingsdialoog, de aankoop van de grond, het advies rondom alle onderzoeken en de persoonlijke steun. De verkoop besteden we uit aan een andere partij omdat ik van mening ben dat mijn rol als procesbegeleider eerlijk en transparant moet blijven. Meer over de verkoop van de kavels is te vinden op de website www.dekolenvenseakkers.nl . Op dit moment worden de kavels in optie uitgegeven tot het bestemmingsplan definitief is. Tot de woonrijpe oplevering blijf ik hierbij betrokken.”

Bekijk via onderstaande link de virtuele tour langs alle bouwkavels en bekijk de omgeving.

virtuele tour Kolenvense Akkers

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie

Vanuit hun voormalige gemengde varkens- en melkveehouderij in Heerde dachten Arjan en Margriet Hendriks er al jaren over om zich verder toe te spitsen...

Lees verder

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden