Verruiming slooptermijn Srv

Publicatiedatum: 29 juni 2020

Deelnemers aan de  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen meer tijd om hun stallen te slopen. Toezeggingen van het ministerie van landbouw hebben betrekking op de sloop van de inrichting en de controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

De beslissingstermijn van 8 weken na beschikkingsdatum blijft gelijk, evenals de 8 maanden om te voldoen aan de vijf voorwaarden:

  1. varkens weg, 
  2. verpompbare mest weg, 
  3. verzoek tot doorhalen van de varkensrechten zijn gedaan, 
  4. intrekken vergunning, 
  5. herbestemming van de locatie is in gang gezet.

Eerder starten met sloop

Echter, vanuit het ministerie van landbouw is de toezegging gedaan dat binnen deze periode van acht maanden begonnen mag worden met het verwijderen van de inrichting van de stal. Dit mag zodra de dieren eruit zijn, dus ook voordat de NVWA de 8-maanden controle komt uitvoeren. “De muren, het dak en de mestputten moeten echter nog wel aanwezig zijn op het moment dat de controle plaats vindt,” zegt Marco Hol, die namens DLV Advies veel bedrijven begeleid met de uitvoering van de Srv. Net als andere partijen pleitte DLV Advies al eerder voor een verruiming van de slooptermijn. Marco: “Het is positief dat hier gehoor aan gegeven is. Dit geeft varkenshouders wat meer lucht om alles tijdig te regelen.” 

Termijn NVWA controle en verklaring

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de termijnen waarop RVO en NVWA hun werkzaamheden uitvoeren. RVO heeft toegezegd binnen 2 dagen na ontvangst van de melding dat voldaan is aan de 8 maandeneis, een volledigheidstoets uit te voeren. Vervolgens zal dit signaal doorgegeven worden aan de NVWA, die binnen twee weken de controle start op de locatie en uiterlijk daags erna de controle bevindingen doorgeeft aan RVO. Tot slot heeft RVO twee werkdagen nodig om het voorschot uit te betalen. 
Mocht bij de voorschotaanvraag de documentatie nog niet volledig zijn, dan wordt de betaling opgeschort. De NVWA controle kan dan al wel plaats hebben gevonden, deze hoeft dan niet nogmaals plaats te vinden.
De NVWA rapporteert richting RVO alleen haar bevinding van de situatie ter plaatse op de locatie. Het is aan RVO om daarop een besluit te nemen. NVWA heeft daardoor ook niet de bevoegdheid om na het bezoek uitsluitsel te geven of voldaan is aan alle vereisten. 

Flora en fauna onderzoek

Als ondernemers in de knel komen met de slooptermijn, omdat het flora en faunaonderzoek meer tijd vraagt, is het zaak dit direct te melden aan RVO. RVO zal dan nauw contact houden met de omgevingsdienst, de gemeente en de ondernemer.

Intrekken en wijzigen van vergunningen

Ook wanneer problemen dreigen rondom het tijdig intrekken en wijzigen van diverse vergunningen, de toestemming voor sloop en de aanvraag voor de bestemmingswijziging is het zaak dit tijdig te melden bij RVO. 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden