Versnelde sanering melkveehouderij verwacht

Publicatiedatum: 23 februari 2018

Er komt een versnelde sanering aan in de melkveehouderij. Dat verwacht Niek Groot Wassink van DLV Advies. Hij sprak dinsdag 20 februari op het Nationaal Mestcongres van Boerderij, in het Gelredome in Arnhem. De melkprijsverwachting stemt niet positief. Die is 34,5 cent, bij een gemiddelde kostprijs van ruim 36 cent. “30% van de veehouders gaat stoppen binnen 5 tot 10 jaar”, aldus Groot Wassink.

Te weinig financiële buffers aangelegd

Melkveehouders hebben het afgelopen jaar met een hoge melkprijs veel te weinig financiële buffers aangelegd, stelt hij vast. Nu de melkprijs fors is gedaald en er hoge belastingaanslagen over het afgelopen jaar aan zitten te komen, staan veel bedrijven voor ‘forse financiële uitdagingen’. “Bij de hoge melkprijs van 40-42 cent die we afgelopen jaar hadden, zou je verwachten dat bedrijven 7 cent zouden hebben gebufferd, of een halve ton per bedrijf. Maar in studiegroepen zien we dat bedrijven dat lang niet allemaal hebben.”
Rabobank deelt de zorgen over te weinig buffers in de melkveehouderij, zegt de woordvoerster van de bank desgevraagd.

‘Klop niet aan bij de bank als de melkprijs een half jaar laag is’

Volgens Groot Wassink wordt liquiditeitsmanagement steeds belangrijker. “Voor marktprijsontwikkelingen gaan banken niet meer financieren. Klop niet aan bij de bank als de melkprijs een half jaar laag is”, stelt hij. Ook heeft de DLV’er een duidelijk advies als er tijdelijk extra geld is: “Ga niet extra aflossen, want dat is vaak een voorbode van later weer uitstel van aflossing aanvragen.”

Ammoniakruimte en broeikasgassen

Groot Wassink noemt nog meer problemen waar de melkveehouderij voor staat. Zo is de ammoniakruimte de beperkende factor in veel regio’s. Verder signaleert hij dat er toenemende druk is op deze sector vanwege de uitstoot van broeikasgassen. “De rundveehouderij wordt gezien als grote vervuiler op dit gebied.”

Jongveeopfok

In de bedrijfsvoering ziet de DLV’er dat jongvee steeds vaker uitbesteed zal worden. “Overmatig houden van jongvee wordt een dure hobby.” Hij verwacht dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bedrijven met het oog op opfok van jongvee.
Volgens Groot Wassink gaat de gemiddelde bedrijfsgrootte van 8 ton melk naar 1,5 miljoen kilo melk de komende 10 jaar.

Sanering niet alleen financiële overweging

De verwachte sanering van de melkveehouderij komt niet alleen door financiële redenen volgens Groot Wassink. De toekomstige stoppers zijn volgens hem op te delen in drie groepen. “Een groot deel zal het bedrijf beëindigen omdat er geen opvolger is. Een deel zal inderdaad stoppen om financiële redenen. Maar er is ook een deel die hun bedrijf staakt omwille van de steeds complexere wet- en regelgeving in de melkveehouderij.”

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden