Voorpublicatie SDE++ 2024: nieuwe bedragen bieden perspectief voor monomestvergisting

Publicatiedatum: 06 maart 2024

Onlangs zijn in een voorpublicatie de voorlopige SDE++ bedragen gecommuniceerd. Met de voorpublicatie kunnen bedrijven weer rekenen aan het rendement voor investeringen die bijdragen aan duurzame energieproductie en klimaattransitie. Voor 2024 is 11,5 miljard beschikbaar gesteld. ”De voorlopige bedragen voor 2024 laten zien dat groen gas een belangrijke speler wordt in de energietransitie. Met de aanpassing in de categorie tot 110 kW zijn er volop kansen voor bedrijven tot 150 melkkoeien“, geeft Jurian Lier, projectleider Energie bij DLV Advies, aan.

Met SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) worden bedrijven ondersteund bij het verminderen van de CO2-uitstoot, met als hoofddoel het versnellen van de energietransitie in Nederland.

Verhoogde bedragen monomestvergisting

Met name voor monomestvergisting zijn er aanpassingen gedaan in de bedragen en er is een nieuwe categorie voor kleinere bedrijven tot 110 kW. Dit betreft bedrijven tot ca. 150 melkkoeien en of ca. 4.500 ton beschikbare mest. “We zien dat de SDE-regeling voor 2024 monomestvergistingsprojecten verder stimuleert”, aldus Jurian. “Zowel de SDE-bedragen voor groen gas als WKK zijn verhoogd t.o.v. 2023, zie onderstaande tabel. De nieuwe categorie met een opbrengstvermogen van 110 kW maakt het ook interessanter voor bedrijven met minder mest om te vergisten. De extra categorie is in eerste instantie gecreëerd om kleinere bedrijven makkelijker deel te laten nemen aan een cluster. Echter biedt deze categorie ook mogelijkheden om individueel te vergisten.”

De brutogarantieprijs voor groen gas in deze categorie is ca. € 2,13/m3 groen gas. Omgerekend is hiermee ca. € 40 aan gasopbrengsten te genereren uit een ton verse drijfmest. Voor bedrijven die de restwarmte uit een WKK goed kunnen benutten (bijvoorbeeld met een stikstofstripper), maakt de nieuwe SDE-regeling het ook interessanter met verhoogde subsidiebedragen. De keuze voor groen gas of WKK dient hiermee afgewogen te worden.

Overzicht voorlopige SDE++ subsidie 2024 groen gas

Groen gas categorie

Omvang

SDE++ 2023

SDE++ 2024

Tot 110 kW

Ca. 140-150 mk: 4.500 ton mest

€ 1,48/m3 GG

€ 2,13/m3 GG

110 - 450 kW

150 – 600 mk: 4.500 – 18.000 ton mest

€ 1,48/m3 GG

€ 1,55/m3 GG

> 450 kW

> 600 mk: > 18.000 ton mest

€ 1,04/m3 GG

€ 0,98/m3 GG

 

Overzicht voorlopige SDE++ subsidie 2024 WKK

WKK categorie

Omvang

SDE++ 2023

SDE++ 2024

Tot 110 kW

Ca. 140-150 mk: 4.500 ton mest

€ 0,2039/kWh

€ 0,2903/kWh

110 - 450 kW

150 – 600 mk: 4.500 – 18.000 ton mest

€ 0,2039/kWh

€ 0,2473/kWh

> 450 kW

> 600 mk: > 18.000 ton mest

€ 0,1180/kWh

€ 0,1355/kWh

 

Zorg dat vergunning klaarligt bij openstelling

De openstelling staat gepland van 10 september 2024 t/m 7 oktober 2024. Wil je in aanmerking komen voor SDE++ subsidie voor monomestvergisting zet dan vaart achter het aanvragen van de vergunning. Deze moet beschikt zijn voordat je de subsidie kunt aanvragen. “We verwachten langere doorlooptijden, vooral in situaties waarbij moet worden afgeweken van het omgevingsplan, voorheen bestemmingsplan. Vorig jaar konden we hierbij gebruik maken van de kruimelgevallenregeling welke een fatale beslistermijn had. Waardoor je zeker was dat er binnen die termijn een beslissing viel. Met de nieuwe Omgevingswet is deze kruimelgevallenregeling komen te vervallen. Er zijn geen consequenties voor de gemeente bij het overschrijden van de wettelijke beslistermijn. Hierdoor bestaat de kans dat er minder prioriteit wordt gegeven aan het op tijd behandelen van de aanvraag.

Wil je de SDE++ subsidie aanvragen, begin dan op tijd”, adviseert Jeroen van Boxmeer productmanager ROM bij DLV Advies.

Reken verschillende scenario's door

Voordat je de vergunning aanvraagt, is het slim om eerst een rendementsberekening te maken met de voorlopige tarieven. “Bij ons is deze berekening onderdeel van de quickscan. Je krijgt met de quickscan een goed beeld hoe monomestvergisting op je bedrijf kan worden ingepast, van de aanpassingen die nodig zijn en de totale businesscase met cashflow voor de komende 12 jaar. We rekenen hierbij verschillende scenario’s door en nemen hierbij zowel individueel vergisten als in een cluster mee”, geeft Jurian aan.

 

Monomestvergisting standaardactiviteit op het boerenerf in de toekomst.

“Monomestvergisting zorgt voor een extra verdienmodel op het erf, het draagt bij aan het reduceren van emissies en daarmee aan de klimaatdoelen. Ook geeft het in de toekomst kansen om mest verder te bewerken en hiermee afzetkosten te verlagen”, vertelt Jurian. “Kortom monomestvergisting is straks niet meer weg te denken op het boerenerf.” De nieuwe voorlopige subsidiebedragen en de aankomende bijmengverplichting in 2026 zijn voor realisatie hiervan een belangrijke basis.

Door de bijmengverplichting in 2026 is de doelstelling van de overheid dat in 2030 minimaal 20% groen gas gebruikt wordt door de gebouwde omgeving. Op dat moment ontstaat er een schrijnend tekort aan groen gas, wat ervoor zal zorgen dat de prijs van de groen gas certificaten (zogenaamde GGE’s) stijgen, tot mogelijk boven de SDE garantieprijs. Hiermee wordt het makkelijker om de projecten gefinancierd te krijgen. Lees meer over de bijmengverplichting

 

Meer weten?

Wil je meer weten over monomestvergisting, de mogelijkheden van SDE++ subsidie, een quickscan of vergunning aanvragen? Neem contact op met onze adviseurs of vul het onderstaande formulier in.

* verplichte velden

 

Rendement zonnepanelen verbeteren; een gestructureerde aanpak helpt

“Hoe haal ik meer rendement uit m’n zonnepanelen?” Die vraag wordt regelmatig gesteld aan de energiespecialisten van DLV Advies. “Daar...

Lees verder

Accu het antwoord op de uitdagingen van de energietransitie, verdienmodel echter onzeker

Accu's lijken het antwoord te zijn op de uitdagingen waarmee de energietransitie te maken heeft. Maar het terugverdienen van een accu voor bedrijven...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden