Impact van wateroverlast

Publicatiedatum: 28 juli 2021

In verschillende regio’s heeft de wateroverlast van afgelopen weken grote gevolgen voor mens en dier; ook agrarische ondernemingen kampen met flinke schadeposten. De omvang van de problemen verschilt per gebied, maar raakt heel Nederland. Hoe nu verder?

Problemen ontstaan door de zware neerslag en het hoge water zijn hoe dan ook vervelend, het kan zelfs gaan om aanzienlijke schade. Zo zijn veel gewassen zwaar beschadigd, of denk aan ondergelopen mestkelders, bedorven voerkuilen en dergelijke. Het is nu te hopen op drogere tijden en een vlotte heropbouw van gebouwen, gebieden en van het ‘normale’ leven.

Hulp voor mens en dier

De schade is niet weg te nemen, wel zijn er tips die het afhandelen van de problemen bespoedigen. Ook circuleren verschillende initiatieven in de media. Zo is giro 777 goed voor een miljoenensteun en namen sectorpartijen het voortouw in het verzamelen van onder andere hooi- en kuilbalen voor diereigenaren waarvan de oogst, inclusief voorraden zijn weggevaagd en nu toch hun (hobby)vee kunnen voeren.

Schaderegeling

Hieronder volgt informatie en tips van DLV Advies-collega’s die zich hebben gespecialiseerd in schadetaxaties in de landbouw en begeleiding van verzekeringstrajecten.

De regering heeft de watersnood tot ramp benoemd, wat betekent dat het de bedoeling is de geleden schade (gedeeltelijk) te vergoeden, als het niet door de verzekeraar vergoed wordt. We weten nog niet hoe die schaderegeling eruit komt te zien. Dat kan een regeling op maat zijn en dus afhankelijk van de bedrijfssituatie, maar het kan ook een forfaitaire regeling worden met als basis een aantal primaire kenmerken van het bedrijf. De eerste zorg is de schade te beperken, wat voor zich spreekt. Maar naast het beperken van de schade is het goed om aandacht te hebben voor de vastlegging van de geleden schade in de vorm van foto’s en filmpjes. 

Tips vastleggen schade

  • Maak voldoende foto's van alle schade en voorzie foto’s van een datum. Veel telefoons kennen de instelling dat op de foto een datum wordt vastgelegd.
  • Waar mogelijk op foto’s en filmpjes herkenbare punten meenemen die te herleiden zijn voor schade-experts naar specifiek jouw bedrijf of locatie.
  • In korte tijd gebeurt er veel op de bedrijven, de zogeheten rollercoaster. Verzamel gegevens uit app-historie etc. met informatie over de zaken die zich voordoen, zodat je ook zelf achteraf kunt nagaan wanneer en in welke volgorde zaken zich hebben voorgedaan.
  • Als er kosten worden gemaakt die betrekking hebben op schadebeperking, laat op de facturen duidelijk vermelden wanneer en om welke reden de werkzaamheden zijn verricht.
  • Als er water in de mestkelder gekomen is, probeer dit dan ook vast te leggen of nu al te onderbouwen. Raadpleeg uw adviseur Mest en Mineralen hoe de gevolgen voor uw mestboekhouding te beperken.
  • Als gewassen vervroegd worden geoogst, leg dan goed vast (foto’s) welke percelengeoogst zijn en wat de opbrengst en kwaliteit was.

Tot zover enkele tips die kunnen bijdragen aan een vlottere afhandeling. Mochten er vragen zijn, dan zijn wij bereikbaar via 0413 33 68 00.

Schadepreventie helpt boeren uit de brand

Ondanks bestaande actieplannen, met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt aanzienlijk te verminderen, worden...

Lees verder

Schakel bij brand altijd contra-expertise in

Niemand hoopt met brand te worden geconfronteerd, maar als dat wel zo is, zegt Geertniek Schonewille, specialist brandschade bij DLV Advies, dan kan een...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco