Jongvee uitbesteden nog beperkt

Publicatiedatum: 29 december 2015

Met de uitwerking van de melkveewet zoeken veel melkveehouders meer plaatsingsruimte voor hun vee. Een oplossing kan zijn: het uitbesteden van jongvee. Dat past echter niet iedereen en bovendien is het aanbod opfokkers beperkt.

Uitbesteden van de opfok moet een weloverwogen keuze zijn. Het moet wel bij de bedrijfsvoering passen. Volgens Ton Derks, adviseur rundvee, liggen de vergoedingen nu vaak tussen de 1,75 en 1,85 euro per dier per dag. "Als alle kosten voor rekening van de opfokker komen, moet die eigenlijk wel 2 euro per dier per dag krijgen om echt kans te maken op een fatsoenlijk inkomstenstroom."
Ton verwacht een duidelijke toename van het uitbesteden van jongveeopfok. "Die ruimte moet inderdaad bij stoppende melkveehouders komen die overgaan op de opfok van andermans jongvee. Of de ruimte wordt gevonden in Duitsland of België, waar ze niet met fosfaatruimte kampen. Samen met een aantal grotere melkveehouders onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden daarvoor." Er wordt gekeken of er voldoende goede opfokkers te vinden zijn en er wordt in kaart gebracht wat er moet gebeuren omtrent het indammen van gezondheidsrisico's en de status daarvan.

Afspraken op papier

Zaak is het alleen om een goede opfokker te vinden, zowel voor binnen- als buitenland. Om dat goed te regelen adviseert Ton om een overeenkomst op te stellen waarin een aantal zaken wordt vastgelegd. 'Je moet duidelijke afspraken zwart op wit zetten over de gezondheidsstatus, de opzegtermijn, de betalingsvoorwaarden, wie welk risico draagt bij uitval, verzekeringen en natuurlijk hoe hoog de vergoeding wordt.'
Ook stelt Ton dat een melkveehouder altijd het beste de potentiële opfokker en zijn bedrijf kan bezoeken, alvorens afspraken te maken. 'Je moet er als melkveehouder allereerst een goed gevoel bij krijgen.'

Lees hier het complete artikel zoals geplaatst in de Nieuwe Oogst of neem voor meer informatie contact op met Ton Derks

Luchtkwaliteit rondom veehouderijen in beeld brengen

Een lokaal meetnetwerk gaat de uitstoot van geur en andere ongewenste stoffen in beeld brengen in Sint Anthonis. De inwoners krijgen hiermee beter inzicht...

Lees verder

Circulair bouwen

De agrarische sector is volop aan de slag met een circulaire en duurzame economie. Al jaren worden rest- en afvalstromen omgezet in biomassa of gebruikt...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar