Voorkomen van varkenspest

Publicatiedatum: 24 september 2018

Met varkenspest in Oost-Europa en België worden de risico’s voor verspreiding naar Nederland groter. Als het virus toe zou slaan in Nederland op varkensbedrijven dan volgt een schadeloosstelling als ruiming plaats zou vinden. Ondernemers moeten dan wel aan de geldende I&R- en welzijnsregels en het hygiëneprotocol voldoen, anders volgt een korting.

Preventiemaatregelen vanuit het bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven neemt een aantal voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de varkenspest in Nederland toe kan slaan. Een belangrijke maatregel is bijvoorbeeld dat transporteurs van evenhoevigen, die uit landen komen waar varkenspest heerst onder gehouden varkens, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Dit geldt overigens niet voor transporten uit België, omdat in België geen uitbraak is onder gehouden varkens.

Zelf preventiemaatregelen nemen

Varkenshouders kunnen zelf ook preventiemaatregelen nemen om het risico van verspreiding van het varkenspestvirus zo klein mogelijk te maken. Wageningen Universiteit doet een aantal aanbevelingen om de risico’s van verspreiding van Afrikaanse varkenspest te minimaliseren:

  • Laat geen onnodige bezoekers toe tot het bedrijf.
  • Zorg dat bezoekers of medewerkers geen voedsel mee het bedrijf op nemen, of dit in een daarvoor bestemde ruimte nuttigen. En zorg voor een veilige afvoer van voedselresten.
  • Handhaaf effectieve hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen, zoals een hygiënesluis, douche indien mogelijk alvorens het bedrijf te betreden, was in overige gevallen tenminste goed de handen en draag bedrijfskleding. Ook voor uzelf.
  • Lopen de varkens buiten? Zorg dat contact met wilde zwijnen onmogelijk is en dat mensen geen etensresten in het verblijf kunnen gooien of de varkens kunnen voeren.
  • Wees alert op ziekteverschijnselen en (verhoogde) sterfte bij varkens.

Schadevergoeding bij uitbraak varkenspest

Als in het ergste geval preventiemaatregelen niet afdoende zijn en de varkenspest uit zou breken op een varkensbedrijf, dan zal er een taxatie plaatsvinden van de varkensstapel.

Voor de vaststelling van de schadeloosstelling wordt getoetst of het bedrijf aan de geldende welzijnswetgeving en I&R verplichtingen heeft voldaan in de afgelopen 17 weken. Hiervoor wordt het NVWA-dossier ingekeken. Als er niet voldaan wordt kan, afhankelijk van de overtreding, tot een korting van 35% overgegaan worden.

Schade opgelopen? Vergroot de kans op een schadeloosstelling

Bij opgelopen schade is het van belang de schade zo snel mogelijk te melden bij de verzekeraar om een schadeloosstelling te kunnen krijgen. Het melden...

Lees verder

Alsnog volledige schadevergoeding bij asbesthoudende daken

Asbesthoudende golfplaten die door stormschade beschadigd zijn geraakt, worden gedekt door de stormschadeverzekering van de verzekeraar. Afhankelijk van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid