Liquiditeitsprognose verdient extra aandacht

Publicatiedatum: 22 april 2020

De coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Hoe ontwikkelt de melkprijs zich? Moet ik de aflossing bij de bank tijdelijk stopzetten? Is dit de juiste tijd voor investeren of uitbreiden van mijn bedrijf of moeten plannen even op een lager pitje?

“Op deze vragen is nooit één antwoord te geven,” stelt Vic Boeren, teammanager rundvee bij DLV Advies. “Het antwoord vinden vraagt om een gedegen liquiditeitsplanning en een advies dat past bij de bedrijfssituatie. In onzekere tijden is het een logische reactie om ontwikkelplannen op een lager pitje te zetten, maar ik adviseer juist om extra een vinger aan de pols te houden.”

Aflossing stopzetten?

Door de coronacrisis bieden banken aan om de aflossing van de financiering tijdelijk stop te zetten. Voor klanten die niet in bijzonder beheer zitten bij de bank, is dit snel online geregeld. Bij klanten die in bijzonder beheer zitten, is overleg met de bank noodzakelijk. Boeren vertelt: “Het tijdelijk stopzetten van aflossing is pas interessant als de liquiditeitsprognose laat zien dat het financieel echt nodig is. Hierbij moet ook gekeken worden naar gepland onderhoud en noodzakelijke vervangingsinvesteringen.”

In de planning moet rekening gehouden worden met het feit dat de aflossing na 6 maanden wel weer voldaan moet worden. Kortom, de liquiditeitsprognose is het juist inschatten van toekomstige kosten en opbrengsten.
De komende tijd gaan opbrengsten naar verwachting omlaag en stijgen de kosten (licht). Het is van belang om te weten hoe groot de financiële buffer op het eigen melkveebedrijf is.

Fosfaatplanning en voerkosten

In een prognose worden de verwachte voerkosten bepaald op basis van de resultaten van vorig jaar. Door extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van het ruwvoer, kunnen voerkosten worden beperkt. Naast een liquiditeitsplanning is fosfaatplanning van belang. Jan Dortmans, adviseur rundvee bij DLV Advies, stelt: “Wat levert de extra koe eigenlijk op voor wat betreft het saldo? De keuze tussen fosfaatrechten bij kopen of dieren afvoeren kan alleen gemaakt worden op basis van een goede kostenafweging en het inzetten van de juiste strategie voor de komende jaren.”

Opbrengsten verhogen

“Naast goede kostprijsbeheersing is het veelal ook mogelijk om opbrengsten te verhogen”, vertelt Boeren. “Dit kan bijvoorbeeld door te sturen op hogere gehaltes vet en eiwit in de melk. Een andere mogelijkheid is zorgen dat je in aanmerking komt voor een hogere uitbetalingsprijs. Denk bijvoorbeeld aan beweiding in plaats van opstallen, of voldoen aan de voorwaarden voor PlanetProof, Top-Zuivellijn, VLOG en dergelijke. Hiervoor moet in de bedrijfsvoering een aantal zaken aangepast worden, maar vaak is dit vrij eenvoudig en zonder (veel) extra kosten te realiseren.”
Naast het verhogen van opbrengsten zijn er ook mogelijkheden om prijsrisico’s beter af te dekken. Prijsrisicomanagement is gericht op het beperken van financiële risico’s ten gevolge van de schommelende marktprijzen.

Monitoren kwartaalcijfers

Het eerste kwartaal van 2020 zit erop, een goed moment om te monitoren of de prognose tot nu toe behaald is. Boeren: “Het monitoren van de voortgang ten opzichte van de gestelde prognose is essentieel. De ervaring leert dat bedrijven die periodiek hun resultaten monitoren aan een goed opgestelde prognose, sneller inzicht hebben in hoe de liquiditeit verloopt en adequater inspelen op de situatie. Deze bedrijven houden koers door tijdig bij te sturen.”

Voor meer informatie over liquiditeitsprognoses, fosfaatplanning of prijsrisicomanagement kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Tot € 480.000 subsidie voor herstel in aardbevingsgebied

Veel agrarische ondernemers in Groningen hebben last gehad van problemen door de gaswinning. Door schade aan hun bedrijven en vertraging bij het versterken...

Lees verder

Webinar Vestigingssteun bij bedrijfsovername 22 april 20.00 uur

Heb je onlangs of ben je van plan een agrarisch bedrijf gedeeltelijk of geheel over te nemen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun...

Lees verder

Meer nieuws

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid