Vic Boeren

KANTOOR
DLV Advies
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
info@dlvadvies.nl
0413 33 68 00

Wie is Vic?

Ik vind het mooi om mensen te zien ontwikkelen in hun competenties en in het bereiken van hun doelen. In mijn vakgebied financieel management adviseer ik een groot aantal klanten. Het geeft mij veel voldoening als ik een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een financieel vraagstuk, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een bedrijf of  bij het oplossen van een lastige financiële kwestie. Het vinden van de beste oplossing die past bij de ondernemer en het meenemen van alle betrokkenen in het proces blijft de mooiste uitdaging in mijn dagelijkse advieswerk. 

Erkend adviseur binnen GLB kennisvoucher-regeling

Vic is erkend agrarisch bedrijfsadviseur voor de volgende aandachtsgebieden:

E1 Persoonlijke ontwikkeling

"Je bent oprecht geïnteresseerd in de ondernemers waar je mee praat. Je wilt weten wat mensen drijft, wat hun diepere motivatie is en waar ze echt enthousiast van worden. Bij strategische keuzes betrek je ook partner en/of gezinsleden."

Jan Breembroek – expert voor het aandachtsgebied 'persoonlijke ontwikkeling'

E3 bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging

“Wat ons betreft ben je met vlag en wimpel geslaagd en voldoe je in ruime mate aan de competenties en kwaliteiten om als onafhankelijke adviseur op dit terrein en voor de agrarische sector te kunnen acteren.”

Roberto Flören – expert voor het aandachtsgebied ‘bedrijfsovername’

E4 Verdienvermogen