Demonstratiedag Koolstofkringloop Zuid-Holland

Publicatiedatum: 31 januari 2019

Een goede grondbewerking is belangrijk, onder andere om onkruiddruk te verlagen. Maar er zijn meer manieren van grondbewerking mogelijk dan het traditionele ploegen. Ondanks dat niet-kerende grondbewerking (NKG) al meerdere jaren bestaat en in het buitenland al lang en breed gemeengoed is, is het in Nederland nog niet de standaard. Daarom organiseert DLV Advies, samen met Akkerbouw- en Loonbedrijf Gebr. van Bergeijk en Sander Bernaerts van Naturim, een demonstratiedag op donderdag 14 februari 2019 over de toepassing van NKG voor melkveehouders en akkerbouwers.

Zowel de voordelen van dit systeem als de toepassing op uw melkvee- of akkerbouwbedrijf worden nader toegelicht.
Als voorbeeld komt onder andere het akkerbouw- en loonbedrijf van Gebr. van Bergeijk in Zuid-Holland voorbij, dat 8 jaar geleden begonnen is met NKG. Dit kwam voort uit het feit dat het bodemleven zichtbaar achteruitging, door de aanwezigheid van steeds minder wormen en andere insecten in de bouwvoor. Een steeds grotere trekker was nodig voor het ploegen, zonder dat de capaciteit van het ploegen toenam en meer werk en brandstof benodigd was om een mooi zaaibed te krijgen. Op de eigen percelen waar NKG toegepast wordt, én bij klanten die kringlooplandbouw toepassen, zien zij een duidelijk positief effect hiervan op de bodemkwaliteit en het bodemleven.

​Sander Bernaerts van Naturim geeft een inleiding over NKG waarbij hij de mogelijkheden en onmogelijkheden zal bespreken. Hoe kunt u als ondernemer het bodemleven aanjagen, waardoor de bodembiologie het werk van ijzer grotendeels kan overnemen? NKG is een andere invalshoek en een andere manier van werken.

Daarnaast wordt besproken wat u in de toekomst kunt verwachten. Verder zullen we langs een aantal percelen gaan waar gangbare en minimale grondbewerkingen zijn uitgevoerd.

Programma

13.00 uur - Inloop en ontvangst met koffie door Edith Finke, adviseur rundvee bij DLV Advies
13.15 uur - Mogelijkheden van niet-kerende grondbewerking (NKG), Sander Bernaerts, Naturim 
13.30 uur - Praktijkervaringen Gebr. Van Bergeijk
14.30 uur - Rondgang langs de praktijkpercelen
16.00 uur - Afsluiting door Edith Finke

Komt u naar de demonstratiedag?

U bent welkom aan te sluiten op de demonstratiedag op donderdag 14 februari. Aanmelden is niet nodig. De demonstratiedag vindt plaats vanaf 13.00 uur bij Akkerbouw- en Loonbedrijf Gebr. Van Bergeijk, Krommedijk 7, 3214 LH te Zuidland (Zuid-Holland).
We zullen langs aantal percelen gaan, dus houdt rekening met gepast schoeisel.

Vragen?

Neem contact op met Edith Finke of Paul Blokker, zie de contactgegevens onderaan.

Over Project Proeftuin Koolstofkringloop

In dit project wordt kennis met ondernemers uitgewisseld op het gebied van inzichten in koolstofkringlopen van het eigen bedrijf. Doel van het project is om meer inzicht te krijgen in het organische stofgehalte van de eigen bodem en kennis te delen om dit te verbeteren. De provincie Zuid-Holland heeft het plan goedgekeurd en financiert deze met POP3-gelden.

Het project 'Proeftuin Koolstofkringloop' wordt mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP).

                          

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties