Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

24 juni 2022

DLV Advies werkt aan certificaat methaanemissiereductie

Methaan (CH4) is een sterk broeikasgas. De uitstoot van 1 kilo methaan komt overeen met 28 tot 35 kilo...

08 juni 2022

KringloopWijzer 2021: Lagere CO2 Uitstoot

Het weer in 2021 is ten opzichte van de twee voorgaande jaren heel anders geweest. Dit heeft invloed...

24 mei 2022

Weinig grasgroei? Check bodemtemperatuur en vocht!

Bij het beoordelen van de grasgroei blijken veel veehouders zich te laten leiden door de buitentemperatuur....

17 mei 2022

Gezonde koeien op basis van koecomfort-check

Veel bedrijven zullen de komende jaren hun stallen moeten aanpassen en het is voor de hand liggend om...

09 mei 2022

Proeftuin regeneratieve landbouw Noord-Holland: ‘Bodem resetten naar de beginstand’

Hoe krijgen we de bodem vitaal, zodat die met minder middelen meer opbrengst geeft? Dat is de kernvraag...

05 mei 2022

‘Vrijstelling voor kunstmestvervangers snel nodig’

Nederland moet zo snel mogelijk een vrijstelling regelen voor het gebruik van kunstmestvervangers (RENURE)....

03 mei 2022

Natuurapotheek

“Verminderen van agrochemie en serieus werken aan biodiversiteit leidt in vijf tot zeven jaar tot...

21 april 2022

Mengteelt méteil niet direct een succes op de Zeeuwse klei

Wim van de Heijning uit Hulst heeft vorig jaar voor het eerst méteil geteeld. Dit gewas is een...

19 april 2022

Geen derogatie en geen stalaanpassingen

Dit jaar heeft de familie Buijs besloten geen gebruik te maken van derogatie. Geen derogatie betekent...

15 april 2022

Stapsgewijs naar ‘kringloopboeren’ met drie w’s

Al tien jaar werken Jan en Conny Graveland stapsgewijs aan kringlooplandbouw. In 2010 kwam er minder...

13 april 2022

Veel veranderingen in nieuwe GLB en 7e Actieprogramma Nitraat

Veehouders worden vanaf volgend jaar geconfronteerd met het nieuwe GLB en het 7e Actieprogramma Nitraat....

01 april 2022

Koesignalen

Dat er voer voor de koeien ligt, betekent nog niet automatisch dat de koeien er veel van vreten. Goed...