Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

04 januari 2023

Bufferstroken verplicht in GLB 2023

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is per 1 januari ingegaan. Het aanleggen van bufferstroken...

28 december 2022

Snel afdekken graskuil essentieel

De snelheid waarmee je een kuil afdekt, is van groot belang voor het welslagen van de conservering. “Hoe...

02 december 2022

Alternatieven voor dure kunstmest

Dure kunstmest en mogelijke tekorten zetten veehouders aan te zoeken naar alternatieven. Er zijn nogal...

11 november 2022

Noodzaak herstel bodembalans

Herstel van bodemrijkheid en biologische diversiteit is deels nodig door beïnvloedbare factoren...

04 november 2022

Hygiƫne op een melkveebedrijf; waar is de winst te behalen?

Binnen het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ gaat het over het verlagen van de infectiedruk...

27 oktober 2022

10 vragen over het nieuwe GLB

In 2023 begint het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Vanaf 31 december 2022 vervallen alle...

22 oktober 2022

Vrees voor tekort mestverwerkingscapaciteit

Het mestoverschot in fosfaat en stikstof is de laatste vijf jaar gehalveerd. Steeds meer mestverwerkers...

13 oktober 2022

Samenwerking tussen veehouder en akkerbouwer vraagt afstemming

Samenwerken tussen veehouders en akkerbouwers staat al jaren in de belangstelling. In de basis levert...

03 oktober 2022

Bufferstroken en gewasrotatie in het GLB

Akkerbouwers en veehouders lopen bij het nieuwe GLB (en de Eco-activiteiten) tegen een flink aantal uitvoeringstechnische...

19 september 2022

Ammoniumzouten en mineralenconcentraat: wat zijn het?

Binnen het Nitroman-project worden ammoniumzouten en mineralenconcentraat al voor het derde jaar op rij...

15 september 2022

Bijeenkomst: bedrijfsvoordeel met nieuwe GLB

Het GLB gaat op de schop. De betalingsrechten vervallen. Daarvoor in de plaats komt een basispremie van...

08 september 2022

Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil

Akkerbouwers Jurtko Boerma en Joke Hellenberg zijn deelnemer in het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke...