Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

08 september 2022

Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil

Akkerbouwers Jurtko Boerma en Joke Hellenberg zijn deelnemer in het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke...

30 augustus 2022

Basispremie nieuwe GLB aangevuld met eco-premie

Of een bedrijf in 2023 recht heeft op een hectaretoeslag van € 60 tot € 200 in het nieuwe GLB,...

24 augustus 2022

Klaver/gras gouden tip voor eco-premie

Of een bedrijf in 2023 recht heeft op een hectaretoeslag van € 60 tot € 200 in het nieuwe GLB,...

17 augustus 2022

Mengteelt mais-stokbonen niet altijd succesvol

Snijmais is, na gras, het belangrijkste voedergewas voor melkvee. In een mengteelt van mais met stokbonen,...

12 augustus 2022

Bedrijfsvoordeel halen met eco-activiteiten in het nieuwe GLB

In het nieuwe GLB worden boeren gestimuleerd om eco-activiteiten toe te passen die positief zijn voor...

01 augustus 2022

Aandacht voor het bouwplan bij grondruil

Samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder kan beide partijen voordeel opleveren. In de praktijk...

28 juli 2022

Eco-regeling: winterveldbonen, kruidenrijk gras en rietzwenk bij mais op klei

De GLB-pilot Kringloop Noordelijke Kleischil is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende...

25 juli 2022

Maximaal € 474/ha met de eco-regeling in nieuwe GLB

Er gaat met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) volgend jaar heel wat veranderen voor agrarische...

20 juli 2022

Arbeidsefficiëntie door slimme technieken én werksfeer

Al jaren heeft de varkenshouderij te maken met een moeilijke personeelsvoorziening. De huidige gekte...

18 juli 2022

Adviezen voor kruidenrijk grasland

Zes melkveehouders deden samen met hun loonwerker twee jaar lang ervaring op met kruidenrijk grasland...

15 juli 2022

Het rendement van mest vergisten

De Nederlandse mestoverschotten gaan grotendeels naar het buitenland terwijl landbouwers in Nederland...

24 juni 2022

DLV Advies werkt aan certificaat methaanemissiereductie

Methaan (CH4) is een sterk broeikasgas. De uitstoot van 1 kilo methaan komt overeen met 28 tot 35 kilo...