Extra geld voor opkoop piekbelasters

Publicatiedatum: 26 november 2021

De provincies hebben door het verhogen van het subsidieplafond nog 228 miljoen te verdelen voor de opkoop van piekbelasters. Dit staat in de ontwerp-Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav), beter bekend als ‘Maatregel gerichte opkoop’ en ‘piekbelastersregeling’. Het ‘beroepsverbod’ zoals dat in de eerste ronde van de regeling gold, blijft bestaan.

 

De regeling is bedoeld voor bedrijven die veel druk leggen op natuurgebieden en zelf een regeling willen treffen over wat het bedrijf waard is om voor te willen vertrekken. De aankoop van een bedrijf wordt gedaan vanuit de provincies. De eerste opkoopregeling stond gold van 4 november 2020 tot 1 november 2021. De nieuwe opkoopregeling gaat naar verwachting in januari 2022 open.

Voorwaarden aan deelname opkoopregeling

Een harde voorwaarde is dat het bedrijf binnen 10 km van een Natura2000-gebied moet liggen. In het kaartje hieronder zijn de N2000-gebieden te zien met een cirkel van 10 km er om heen. Daaruit is af te lezen dat zeker 80% van de bedrijven binnen een straal van 10 km van een Natura 2000-gebied ligt. Daarnaast moet het bedrijf een grote uitstoot, gemiddeld minimaal 2 mol stikstof per hectare per jaar, op het nabijgelegen N2000-gebied hebben. Met name de eis van 2 mol geeft de grootste beperking op deelname.

Ook geitenbedrijven en vleeskalverbedrijven kunnen deelnemen

De regeling is bedoeld voor bedrijven met én zonder productierechten. In tegenstelling tot de eerste openstelling betekent dit dat ook bijvoorbeeld geitenbedrijven en vleeskalverenbedrijven in aanmerking kunnen komen. Bedrijven met productierechten moeten wel 80% van deze rechten direct beschikbaar hebben voor opkoop. Ook hierbij geldt dat het bedrijf een grote uitstoot, gemiddeld minimaal in 2 mol stikstof per hectare per jaar, op het nabijgelegen N2000-gebied hebben. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals emissie, huisvestingsysteem, ligging en afstand ten opzichte van het gebied.

Beroepsverbod blijft gehandhaafd

Bedrijven die meedoen aan de regeling moeten hun bedrijfsgebouwen laten slopen en mogen niet elders weer een veehouderij starten of gaan deelnemen in een veehouderij. Ook moet de bestemming van de locatie waar zij wonen zo veranderd worden dat er geen vee meer gehouden kan worden. Daarmee blijft het zogenoemde beroepsverbod ook in deze tweede ronde gehandhaafd. Voor ondernemers met een veehouderijlocatie dicht bij N2000 die zich elders willen vestigen, biedt de aanstaande Lbv-regeling mogelijkheden.

Wilt u hier meer over weten, laat dan hier uw gegevens achter 

Opbrengsten bij deelname aan opkoopregeling

Bedrijven die meedoen aan de regeling ontvangen geld voor:

  • De stallen en de kosten voor het slopen hiervan.

  • Bedrijfsmiddelen zoals trekkers en andere werktuigen.

  • De productierechten.

  • De grond.

  • Proceskosten zoals kosten voor adviseurs, taxateurs, notarissen etc.

De waarde van het bedrijf, inclusief grond en productierechten, wordt vastgesteld op basis van taxatie.

Budget per provincie

Het landelijk beschikbare budget is 228 miljoen. Dit bestaat uit de eerder toegezegde € 95 aangevuld met het resterende budget van € 133 miljoen vanuit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. In onderstaande tabel is de verdeling per provincie af te lezen.

Provincie Bedrag in miljoen €
Groningen 7,32
Friesland 13,86
Drenthe 14,64
Overijssel 14,25
Gelderland 15,02
Utrecht 6,93
Noord-Holland 10,40
Zuid-Holland 9,64
Zeeland 5,79
Noord-Brabant 20,81
Limburg 11,56
Flevoland 3,08

 

Meer informatie

Wilt u weten of de regeling voor u interessant kan zijn. Vraagt u zich af of de opkoopregeling via de provincie gunstiger is, óf de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (Lbv) óf het zelf verkopen van uw bedrijf? Onze adviseurs staan voor u klaar.

 

 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden