Geen verrassing door mestprognose

Publicatiedatum: 25 september 2019

Een goede prognose van de mestproductie is van groot belang met het oog op het einde van het jaar. De mestproductie kan om diverse redenen anders uitpakken ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo kunnen onder andere de gehalten van fosfaat en stikstof in het aangevoerde voer veranderd zijn, mede door de fluctuerende grondstoffenmarkt. Ook kunnen de analyseresultaten van de tot nu toe afgevoerde mest afwijken. Om problemen in januari te voorkomen is het tijdig opstellen van een mestprognose belangrijk. 

Bepalen fosfaat- en stikstofgehaltes

Bij staldierbedrijven die veel grond in gebruik hebben en bedrijven die mest scheiden is vaak sprake van een groot stikstofoverschot. Dit kan leiden tot flinke boetes bij eventuele NVWA-controles. Het is dus van belang om tijdig te weten of het bedrijf binnen de toegestane correctiemarges blijft. 

Voor het bepalen van de fosfaat- en stikstofgehaltes op de mest-eindvoorraad dient tegenwoordig gebruik te worden gemaakt van de ‘best beschikbare gegevens’. Over het algemeen wordt dit gedaan op basis van de analyseresultaten van de (onbehandelde) afgevoerde mest. Gebleken is dat hier per bedrijf per jaar grote verschillen in kunnen zitten.

Een voorbeeld:
Eindvoorraad vleesvarkensdrijfmest 2018: 2.000m3 met 3,5 kg fosfaat per m3.
Gemiddeld afgevoerde mest 2019: 3 kg fosfaat per m3.
Dit betekent dat er in 2019 1.000 kg fosfaat extra moet worden afgevoerd om de eindvoorraad in kubieke meters gelijk te kunnen laten. 

Mestprognose om tijdig te kunnen schakelen

De adviseurs van DLV Advies stellen samen met u een mestprognose op om tijdig te kunnen schakelen. Door deze prognose wordt het snel duidelijk of er al voldoende mest is afgevoerd op basis van kubieke meters, fosfaat en stikstof na een eventuele stikstofgatberekening. Bekeken wordt welke gevolgen dit heeft voor de mestvoorraad. Behoort een stijging van de bezinklaag tot de mogelijkheden? Beschikt het bedrijf over voldoende varkensrechten? En heeft het bedrijf voldoende mest verwerkt of kan eventueel overgedragen worden? Een prognose geeft antwoord op deze vragen. Voorkom  dus verassingen in januari en stel tijdig een mestprognose op. 

Blog: ''Investeren in kennis blijft noodzakelijk"

Van de agrarisch ondernemer wordt gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het is echter moeilijk om een goed beeld...

Lees verder

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: onderzaai, vanggewas en rijenbemesting

De komende jaren hebben maistelers op zand- en lössgronden nog te maken met strengere regels. Het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

    * verplichte velden

    Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid