Oude silo's gaan geld kosten

Publicatiedatum: 22 juni 2017

Er moeten euro’s op tafel komen om oude mestsilo’s in de benen te houden. Veel ondernemers hebben nu te maken met keuringen, onderhoud en reparaties. Is het tijd om de silo’s te vervangen? Heeft de mestsilo toekomst? In een interview met Boerderij geeft Eric Pijnappels, projectleider bouw rundvee bij DLV Advies, aan dat hij een toekomst ziet voor grote betonnen mestsilo’s, ook al zijn die niet voor ieder bedrijf geschikt.

Vervangen oude mestsilo’s

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig zijn in Nederland duizenden betonnen en stalen mestsilo’s neergezet. De silo’s zijn destijds verkocht als onderhoudsvrij, maar feitelijk zijn ze onderhoudsarm. 
Eind 2012 is het verplicht keuren van mestsilo’s in de regelgeving opgenomen. Betonnen silo’s moeten sindsdien na twintig jaar voor het eerst worden gecheckt. Stalen silo’s moeten na tien jaar worden gecontroleerd. Vervolgens staat bij betonnen mestsilo’s minimaal iedere tien jaar een keuring gepland. Bij stalen mestsilo’s is dat vijf jaar. Vanaf begin volgend jaar moeten stalen mestsilo’s bij zo’n periodieke check verplicht inwendig worden beoordeeld. De boer moet dan voorafgaand aan de inspectie zorgen dat de silo schoon wordt opgeleverd. 

Eric Pijnappels: “Je kunt nu merken dat veehouders er vaker voor kiezen om hun oude mestsilo te vervangen. Het wordt steeds minder rendabel om ze nog op te lappen. Op basis van offertes kun je beslissen wat je met je silo wilt. Veehouders kiezen nu veelal voor betonnen mestsilo‘s. De stalen silo’s zoals we die kennen van vroeger worden niet veel meer verkocht. Kunststofsilo’s zijn in opkomst. Het frame is dan van staal, de buitenwand van kunststof. De mest wordt opgeslagen in een mestzak. Bij de keuze voor een dergelijk systeem is de prijs doorslaggevend.”

Kelderloos bouwen

Eric Pijnappels ziet toekomst voor de silo’s. “We zien een tendens richting kelderloos bouwen. Daaraan liggen meerdere redenen ten grondslag. Veiligheid is een belangrijke oorzaak. Mestgassen vormen een gevaar voor mens en dier. In emissiearme stallen neemt de concentratie van mestgassen toe. Dat brengt risico’s met zich mee. Zonder mestkelder ben je als boer bovendien ook flexibeler.” Zonder kelder zijn er meer mogelijkheden om de stal in te delen en in te richten. Het scheelt ook in de kosten. Eric vervolgt: “Mestsilo’s met een prijskaartje van € 30 tot € 35 per kuub zijn in principe goedkoper dan mestkelders. Met een dichte vloer in combinatie met externe mestopslag kun je als boer eveneens je voordeel doen. Nieuwe technieken op het gebied van mestverwerking renderen namelijk het best met dagverse mest. Het valt tegen om dagverse mest aan te voeren vanuit een onderkelderde stal.”

Mestsilo’s zijn niet op ieder bedrijf inpasbaar. De grootte van het bouwblok is vaak de beperkende factor. “Uitbreiding van het bouwblok wordt op veel plekken steeds lastiger.”

Meer weten over de mogelijkheden van mestsilo’s en kelderloos bouwen, neem contact op met Eric Pijnappels, Mark de Jong of een collega Bouw.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden