Van melk naar fosfaat in 2018

Publicatiedatum: 19 december 2017

De Europese Commissie is akkoord met de invoering van fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. De wet waarin dit wordt geregeld voldoet aan de geldende richtlijnen voor staatssteun. Dat heeft Eurocommissaris Margarethe Vestager (Mededinging) gemeld aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. De Tweede en Eerste Kamer stemden eerder al in met het fosfaatstelsel. Met dit stelsel blijft de geproduceerde hoeveelheid fosfaat onder het Europese maximum. Het stelsel wordt per 1 januari 2018 van kracht.

Historie herhaalt zich

Veel veehouders denken dat de agrarische wereld is veranderd na 2015. Maar de historie lijkt zich juist te herhalen in een andere versie. Wat zal de komende tijd veranderen nu er fosfaatrechten komen en is het allemaal nog wel uit te leggen? 
Ten tijde van het melkquotum werd er  geproduceerd om zoveel mogelijk over te houden per kg melk. Saldo-optimalisatie was waar het om ging. Door de komst van de fosfaatrechten zal het doel verschuiven naar maximaal melk produceren binnen de aanwezige fosfaatrechten. Kasstroom-optimalisatie dus.

2017 goed melkjaar

Financieel gezien was 2017 een goed melkjaar. Er werd geld verdiend, waarvan wel een groot gedeelte nodig was om de financiële “gaten” uit 2015 en 2016 te dichten. 
Bij een stijgende kostprijs door de komst van fosfaatrechten en een te verwachten lagere melkprijs, zal 2018 een spannend jaar worden.

Invoering fosfaatrechten geeft onduidelijkheid

De invoering van fosfaatrechten geeft nog veel onduidelijkheid voor veehouders. Voor ieder bedrijf levert dit vragen op. Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Jongvee uitbesteden, staken en jongvee gaan opfokken, melkproductie verhogen fosfaatrechten kopen of juist fosfaatrechten gaan verkopen? Wat levert binnen de toegewezen referentie de hoogste kasstroom op?
In 2018 ontstaat er een nieuwe situatie en daarmee ook een nieuwe waarheid, voor ieder melkveebedrijf. Financiële impacts zullen per bedrijf en per situatie verschillend zijn. Zorg dat u de financiële gevolgen in beeld krijgt, zodat u tijdig de goede beslissingen kunt nemen voor uw bedrijf en uw gezin. Een adviseur van DLV Advies bekijkt samen met u, uw situatie. 

Monomestvergisters in de varkenshouderij: interessant, maar haalbaarheid omslachtig

Vanaf 2030 dient jaarlijks 1,6 miljard m3 groen gas in aardgas te worden gemengd. Dit biedt varkenshouders een interessant perspectief om monomestvergisting...

Lees verder

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden