Doelgericht mest raffineren

Publicatiedatum: 15 juni 2020

In het buitengebied van Oirschot springen de twee bolstaande overkappingen op ronde silo's bij Eco-Energy Oirschot als eerste in het oog. Die groene vergistingstanks zijn omgeven door loodsen en stallen van varkenshouderij Rijnen.

In het kantoorgedeelte bij het bedrijf met 430 zeugen en 4.500 vleesvarkens zijn eigenaar Bert Rijnen en Kees van Ham, Projectleider Energie bij DLV Advies, in overleg. Rijnen had graag een open dag georganiseerd om zijn nieuwste stap in het raffineren van mest te laten zien. De opgedane kennis en ervaring met het doelgericht steeds verder verwerken van mest wil Rijnen graag delen.

Groene elektriciteit en gas

Eco-Energy Oirschot startte in 2008, toen de biogasinstallatie werd opgeleverd. Met het vergisten van een mix van varkensmest en coproducten is de productie van groen gas opgepakt. Al snel werd de eerste warmtekrachtkoppeling (WKK) gekocht om groene elektriciteit te maken. Naast het houden van varkens kreeg Rijnen er nieuwe activiteiten bij zoals het aankopen van coproducten die ongeschikt zijn voor het voeden van mens of dier en het verkopen van energie. Om dat vergistingsproces te optimaliseren, was hij zo een paar jaar verder.

Probleem digestaat export 

Een tweede WKK werd aangekocht en het hygiëniseren van digestaat, de reststroom na het winnen van biogas, kwam erbij. "Het exporteren van digestaat verliep steeds lastiger door aangescherpte regelgeving in Duitsland", zegt Kees, die Rijnen begeleidt bij het voldoen aan alle mestregels, die nogal eens veranderen. "Strategisch is gekozen om weer een stap verder te gaan en minder afzetafhankelijk te worden."

Drooghal

In 2013 verrees een drooghal op het erf. Daarin kwam een installatie met drie mestbanden elk met een lengte van 24 meter en een luchtwasser met wortelwand die 95 procent van de ammoniak bindt en geur en fijnstof afvangt. Met restwarmte van de WKK's werd de dikke fractie gedroogd die met een persvijzel uit het digestaat werd gehaald. Zo werd het drogestofgehalte verhoogd van 30 naar 90 procent.

De kurkdroge mineralenfractie verkoopt Rijnen aan een korrelaar. Die maakt er organische mineralenkorrels van met een constante samenstelling. Deze waardevolle meststoffen worden wereldwijd afgezet. Die samenwerking verloopt volgens Rijnen prima en is een goede opbrengstpost.

Hoofdbrekens

Maar de afzet van de bulk, de vloeibare mineralenfractie, bleef Rijnen hoofdbrekens kosten. Al tien jaar heeft hij zijn hoop gevestigd op het erkennen van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Het lijkt erop dat dit per 2021 gaat gebeuren.

Daarom heeft de ondernemer in de tussentijd weer stappen gezet richting een totaaloplossing: het verder ontrafelen van de dunne fractie naar vloeibare meststoffen met waarde en loosbaar water. Op die manier is Rijnen minder afhankelijk van zijn landbouwgrond en kan hij organische mestproducten op maat voor de akker- en tuinbouw produceren.

Efficiëntere voorscheiding

In 2018 investeerde Rijnen in een efficiëntere voorscheiding om een betere kwaliteit dunne fractie over te houden. Na wat te hebben geëxperimenteerd met scheidingstechnieken, waaronder een centrifuge - die volgens Rijnen te groot was en niet goed werkte met digestaat -, koos hij voor een bewezen gecombineerde techniek. Hij schafte een zeefbandpers en een flotatie-unit aan. Hiermee kon het drogestofgehalte in dunne mineralenfractie worden verlaagd van 8 naar 2 procent.

Indamper

De meest recente aanwinst is een op maat gemaakte indamper. Een indrukwekkende bonk van roestvaststalen buizen en pannen. In vier stappen onder vacuüm en met gebruik van restwarmte wordt 24/7 proceswater gemaakt. Daarnaast blijft een vloeistoffractie met 70 kilo stikstof per ton over en een kaliumrijke vloeistof. Het indampproces moet Rijnen de komende tijd verder optimaliseren. Volgens hem belandt er nu nog te veel droge stof in de kaliumfractie. De voorscheiding moet dus nog beter finetunend worden.

Extra veiligheid ingebouwd

Het proceswater uit de indamper wordt opgeslagen in een polyester silo. Pas nadat deze waterfractie door een omgekeerde osmose-installatie en ionenwisselaar is gegaan, mag het worden afgevoerd naar de sloot. "Dat stelt het waterschap als extra veiligheid", weet Kees. "Elke maand laten we watermonsters testen op de parameters in de lozingsvoorwaarden voor oppervlaktewater."

Een deel van het het proceswater benut Rijnen voor het op peil houden van de vloeistofstroom in de luchtwassers. "Het reinigen van de stallen kan er ook mee, alleen is dat stapje moeilijk rendabel te krijgen."

Dit artikel verscheen in Nieuwe Oogst op 8 juni 2020.

Lees meer over mestverwerking op onze innovatiepagina.

Ga naar innovatiepagina mestverwerking

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar