Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

25 februari 2016

Hoger BEX-voordeel in 2016 haalbaar

Het ruwvoer dat in 2015 is aangelegd biedt de mogelijkheid om het BEX-voordeel in 2016 te verhogen. Uit...

25 februari 2016

Mestverwerking op eigen bedrijf rendabel

Dat mestverwerking op het eigen bedrijf rendabel is blijkt uit enkele investeringsplannen in mestverwerkingstechnieken...

19 februari 2016

Groen Fosfaat voor landbouw

De tijd van het maïs zaaien komt weer dichterbij. Voor het tweede jaar zonder toediening van fosfaatkunstmest....

27 januari 2016

Trend: gescheiden varkensmest

Het scheiden van varkensmest in een dunne en stapelbare fractie blijft aan populariteit winnen. Varkenshouders...

26 januari 2016

2015: extra mestverwerking door laag BEX-voordeel

2015 Is voor een deel van de melkveehouders een duur mestjaar geworden. De BEX-resultaten vielen tegen...

26 januari 2016

Keren voor hogere maïsopbrengst

Noord-Limburgse boeren en loonwerkers ervaren via een waardenetwerk van de provincie Limburg welke grondbewerking...

20 januari 2016

Mest duur betaald

Mestafzetkosten zijn 3 tot 4 euro per big en 6,7 tot 9 cent per kilo vlees. Winst is er voor de individuele...

18 januari 2016

Bezwaar aantal betalingsrechten?

RVO betaalt sinds december betalingsrechten uit. Soms gebeurt dit met een voorschot, soms in één...

14 januari 2016

KringloopWijzer vertraagd

De termijn voor indienen het indienen van de KringloopWijzer is verlengd tot 1 mei 2016.  Melkveebedrijven...

11 januari 2016

Cursus Kringloopwijzer

Marc Strikkeling maakt u wegwijs met de kringloopwijzer in een praktijkcursus op donderdag 18 februari...

18 december 2015

Kleinschalige mestvergisters rendabel?

In België staan 100 kleinschalige mestvergisters, in Nederland slechts enkele. Wat veroorzaakt dit...

18 december 2015

Openstelling SDE bekend

Overweegt u te investeren in zonnepanelen, mest(co-)vergisting of houtkachels? Met subsidieregeling Stimulering...