Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

20 juli 2015

Veel fosfaatruimte binnen eigen bedrijf

Er zijn veel mogelijkheden binnen het bedrijf om de fosfaatproductie te verlagen zonder rechten te kopen. ...

01 april 2015

Gevolgen Melkveewet voor bedrijfsontwikkeling

Met de wet Verantwoorde Groei melkveehouderij, kortweg de Melkveewet, wil de overheid verantwoorde...

16 maart 2015

Resultaten kringloopwijzers 2014: hogere opbrengsten en betere fosfaatbenutting

De gewasopbrengsten voor grasland en maïsland zijn gemiddeld 2.000 kilogram droge stof per hectare...

01 maart 2015

Goede benutting stikstof in bodem draagt bij aan economische rendement

In het praktijknetwerk 'Wijzer met Kringloop' en 'Ruwvoeropbrengst inzicht' heeft DLV...

15 februari 2015

Tien verbeterpunten om mineralenbenutting te optimaliseren

De deelnemers aan het praktijknetwerk  'Wijzer met kringloop' hebben in de afgelopen periode...

12 januari 2015

Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (Melkveewet) in werking

Per 1 januari 2015 is de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (Melkveewet) in werking getreden. Dit...

02 april 2014

Praktijkdag Ruwvoermanagement met resultaten over 2013

De praktijknetwerken 'Ruwvoeropbrengst in Zicht' en 'Wijzer met Kringloop' presenteerden...