Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van mest en mineralen.

21 juli 2023

RVDM: zijn alle mesttransporten goed geregistreerd?

Begin dit jaar is het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) ingevoerd voor het melden...

20 juli 2023

Veldbijeenkomst benadrukt toekomstbestendige waarde van veldbonen

Hoe kunnen we onze bedrijven toekomstbestendig maken? Een antwoord hierop zijn de alternatieve teelten. Op...

17 juli 2023

Kans op nitraatuitspoeling verkleinen met eiwitgewassen

Melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen sinds dit jaar geen derogatie meer...

11 juli 2023

Praktijkmiddag regeneratieve landbouw 25 augustus

De bodem is het belangrijkste productiemiddel voor elke teler. Regeneratieve landbouw helpt om de bodem...

27 juni 2023

Uitnodiging demonstratie veldbonen 17 juli a.s.

In het nieuwe GLB gelden veldbonen als rustgewas en kunnen ze ingezet worden als rustgewas vanuit het...

24 mei 2023

Boer in grondwaterbeschermingsgebied verliest derogatie dit jaar al

Melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen dit jaar al geen derogatie meer aanvragen....

16 mei 2023

Proeftuin regeneratieve landbouw Noord-Holland

Regeneratieve landbouw, wat houdt dat precies in? Een sector breed gedragen definitie is er nog niet....

08 mei 2023

Masterclass 'Perspectief voor de biologische melkveehouderij'

Op woensdag 24 mei 2023 organiseert BioLogisch Limburg in samenwerking met de LLTB een gratis masterclass...

19 april 2023

Lastminute tips voor het invullen van de Gecombineerde Opgave

Ondanks dat boeren een maand langer de tijd krijgen om de Gecombineerde Opgave in te vullen, is het belangrijk...

05 april 2023

‘Had het maiszaadje wel schik daar?’

Met welke soorten vanggewas onder of na de maïsoogst en met welke typen grondbewerking behaal je...

29 maart 2023

Sector en ketenpartijen aan zet bij doelsturing emissiereductie

‘Melkveehouderij moet een grotere (in)directe bijdrage leveren aan ontwikkelen hoogwaardige mestverwerking’....

29 maart 2023

Samenwerken aan beter bodembeheer

Voor een duurzame voortzetting van de landbouw in Flevoland, is een slimme benutting van de bodem essentieel....

< vorige 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 52 volgende >