Nieuws

Bekijk onze laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management, mest, energie, bouw, makelaardij en schade-expertise.

01 juli 2015

Extra eisen bij PAS

Per 1 juli is de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.  Dit heeft met name gevolgen...

01 juli 2015

Bouw moet af binnen 15 maanden

Volgens nieuwe besluit huisvesting moeten nieuwe melkveestallen emissiearm gebouwd moeten worden.   ...

30 juni 2015

Verbod asbestdaken vanaf 2024

Per 1 januari 2024 geld een verbod op asbestdaken voor bedrijven en particulieren. Het verbod geldt voor...

30 juni 2015

SDE-subsidie maakt zonnepanelen rendabel

De laatste jaren neemt duurzame energie een vlucht. Windmolens en zonnepanelen zijn geen uitzondering...

25 juni 2015

Scherper managen door meer te meten aan varkens

Voeropname, wateropname, luchtkwaliteit. Het meten van deze gegevens geeft veel waardevolle managementinformatie....

25 juni 2015

Energie steken in energie loont

Door scherp inkopen en energiebesparende maatregelen kunnen bedrijven tot 40.000 euro per jaar besparen. ...

19 mei 2015

Energieverbruik tussen varkensbedrijven verschilt sterk

Een varkensbedrijf verbruikt gemiddeld per vleesvarken 40 Kwh en 160 Kwh per zeug. Het gasverbruik...

15 mei 2015

Liquiditeit in eerste kwartaal 2015 verder onder druk

Analyses van de DLV Melkveemanager over het eerste kwartaal 2015 wijzen uit dat het saldo in de melkveehouderij...

24 april 2015

Koprot te beperken met warmtebehandeling

Schimmels en bacteriën zorgen in de bewaring van biologische alliumsoorten (sjalotten, uien, knoflook)...

01 april 2015

Gevolgen Melkveewet voor bedrijfsontwikkeling

Met de wet Verantwoorde Groei melkveehouderij, kortweg de Melkveewet, wil de overheid verantwoorde...

16 maart 2015

Resultaten kringloopwijzers 2014: hogere opbrengsten en betere fosfaatbenutting

De gewasopbrengsten voor grasland en maïsland zijn gemiddeld 2.000 kilogram droge stof per hectare...

01 maart 2015

Goede benutting stikstof in bodem draagt bij aan economische rendement

In het praktijknetwerk 'Wijzer met Kringloop' en 'Ruwvoeropbrengst inzicht' heeft DLV...