Nieuws

Bekijk onze laatste ontwikkelingen op het gebied van financieel management, mest, energie, bouw, makelaardij en schade-expertise.

14 maart 2024

Wet kwaliteitsborging maakt bouwvergunning niet langer noodzakelijk

De invoering van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt behoorlijke veranderingen...

13 maart 2024

Impact van Strengere Eisen van het Beter Leven-keurmerk

Vanaf 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven-keurmerk in de varkenshouderij strenger. Deze...

12 maart 2024

De waarde van concepten voor de Nederlandse markt

“Ik heb me onlangs niet in kunnen houden om een discussie over de toekomst van Beter Leven-keurmerk...

11 maart 2024

Belangrijkste veranderingen in de eco-regelingen 2024

Demissionair minister Adema heeft de voorlopige GLB-premies over 2024 bekendgemaakt. “De basispremie...

08 maart 2024

Vereiste stalaanpassingen bij mestverwerking

Het transformeren van koeienmest naar biogas via vergisting is een proces dat zowel milieuvoordelen als...

07 maart 2024

Meld je aan voor een demo in ‘De week van de duurzame ondernemer’

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart stellen verschillende Brabantse agrarische ondernemers hun...

07 maart 2024

Schuurgesprekken over bodemkwaliteit en agro-diversiteit!

Hoe verbetert u de bodemkwaliteit en maakt u slim gebruik van agro-diversiteit? Op 7 en 12 maart 2024...

06 maart 2024

Voorpublicatie SDE++ 2024: nieuwe bedragen bieden perspectief voor monomestvergisting

Onlangs zijn in een voorpublicatie de voorlopige SDE++ bedragen gecommuniceerd. Met de voorpublicatie...

05 maart 2024

Propaan, CO2 of ammoniak?

Het gebruik van synthetische koudemiddelen in koelinstallaties komt steeds meer onder druk te staan....

04 maart 2024

Open dag Beter Leven vleesvarkensstal bij familie Tijs

Bij familie Tijs is recent de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal afgerond. De stal is gebouwd...

29 februari 2024

Goed nieuws: saldering zonnepanelen blijft de komende jaren bestaan

Vanaf 2025 zou de saldering voor zonnepanelen worden afgebouwd tot 0 in 2031. Het plan wordt niet gesteund...

28 februari 2024

Open Dag innovatief project bij Melkveebedrijf de Jong op 13 april a.s.

Bij melkveebedrijf de Jong in Vlist is recent de bouw van een innovatieve ligboxenstal afgerond. Centraal...