€ 500.000 subsidie met het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP) om couperen van varkensstaarten te stoppen

Publicatiedatum: 24 oktober 2023

Heeft u een varkenshouderij? En wilt u in samenwerking met andere partijen stoppen met het couperen van varkensstaarten? Dan kunt u hiervoor tot maximaal € 500.000 subsidie krijgen. De varkenshouders die meedoen aan het samenwerkingsverband krijgen ten minste 60% van het toegekende subsidiebedrag.

Het initiatief is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die willen bijdragen aan het stoppen van het couperen van varkensstaarten, met als belangrijkste doel het verbeteren van het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het samenwerkingsverband bestaan uit minimaal vijf varkenshouders, met elk ten minste 5 tomen biggen, een slachterij, en een afzetkanaal voor producten uit de varkenshouderij. “Als u alleen varkens houdt, kunt u deelnemen aan het samenwerkingsverband als u biggen afneemt van een zeugenhouder die ook deelneemt aan dit initiatief”, vult Tom Ploeger aan, Projectaccountmanager bij DLV Advies.

Financiering en Budget

Het budget voor deze subsidie bedraagt € 2.500.000. Deelnemers kunnen aanspraak maken op een subsidie van minimaal € 125.000 en maximaal € 500.000. Varkenshouders die deelnemen aan het samenwerkingsverband ontvangen minimaal 60% van het toegekende subsidiebedrag. De verdeling van het budget wordt bepaald door een onafhankelijke adviescommissie op basis van selectiecriteria, waaronder effectiviteit, haalbaarheid, efficiëntie en innovatie. Voor deze subsidie is een minimumscore van 30 punten vereist om in aanmerking te komen.

Punten te scoren per selectiecriteria

Selectiecriterium
 
  Punten te scoren Wegingsfactor Maximaal
Effectiviteit   0 tot en met 5  4 20
Haalbaarheid 0 tot en met 5  3 15
Efficiëntie 0 tot en met 5  1 5
Innovatie 0 tot en met 5  2 10
Totaal     50

 

Bovendien kunt u subsidie aanvragen voor voorbereidingskosten, uitvoeringskosten en investeringskosten. Investeringen zoals de bouw of verbetering van onroerende zaken, kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken en de aankoop of huurkoop van nieuwe machines en installaties (tot maximaal de marktwaarde) komen ook in aanmerking voor subsidie.
Tom: “Voor varkenshouders die willen stoppen met het couperen van varkensstaarten en interesse hebben in deze subsidie, kan DLV Advies ondersteuning bieden bij de aanvraag en/of het opstellen van het projectplan.”

Voorwaarden subsidie

“Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten aanvragers voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het vormen van een samenwerkingsverband en het gezamenlijk opstellen van een projectplan zijn vereist”, vervolgt Tom. De penvoerder schrijft het projectplan en dient de subsidieaanvraag in. Het project moet uiterlijk 2 jaar na de toekenning van de subsidie zijn voltooid en mag nooit later zijn dan 31 december 2028.

Het projectplan moet onder andere de volgende punten bevatten:

  • Aantoonbare maatregelen die zijn genomen om staartbijten en andere gedragsstoornissen te voorkomen in het jaar voor de aanvraag.

  • Een beschrijving van hoe wordt voldaan aan artikel 2.22 van het Besluit houders van dieren.

  • Aantoonbare vermindering van het risico op staartbijten als gevolg van het project.

  • Het percentage varkens dat wordt ingezet in het project.

  • Begeleiding van het project door een dierenarts of andere deskundige met ervaring in het verminderen van het couperen van varkensstaarten. Deze expert dient elke 2 maanden de deelnemende varkenshouders te bezoeken en de schade aan de staarten van de varkens te registreren.

Uw aanvraag voorbereiden

Bij het indienen van uw aanvraag moeten enkele verplichte bijlagen worden meegezonden. Deze omvatten een ingevuld projectplan, een samenwerkingsovereenkomst, een begroting, een onderbouwing van de begroting, een mkb-verklaring en een overeenkomst met een dierenarts of deskundige. Wilt u meer informatie over deze subsidie of wilt u dat wij het projectplan voor u schrijven en/of de aanvraag voor u indienen? Laat hieronder uw gegevens achter. Wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie en details over de aanvraagprocedure, treft u op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/stoppen-met-couperen-varkensstaarten

Meest gestelde vragen vestigingssteun

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel zal ondersteunen. Op 3 juni tot en met...

Lees verder

Antwoord op vragen tijdens webinar vestigingssteun

Kom je in aanmerking voor de vestigingssteun als je alleen nog in de maatschap zit en niet minimaal 50 procent eigenaar bent? Op welke criteria wordt je...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden