SABE Bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 1 september

Publicatiedatum: 11 augustus 2023

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw, extensief met minder stikstofuitstoot? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 1 september opent de subsidie SABE Bedrijfsplanvouchers ter waarde van € 7.500.

De subsidievoucher waarmee u uw duurzame bedrijfsplan vorm kunt geven, is vanaf 1 september tot en met 15 oktober aan te vragen. In het bedrijfsplan moet verplicht worden opgenomen hoe u werkt aan stikstofemissiereductie. Een onafhankelijke BAS-adviseur, gespecialiseerd in bedrijfsovername en/of verdienvermogen, zal op basis van uw vragen en volgens de voorwaarden van de regeling een bedrijfsplan opstellen met duurzaamheidsdoelen ter waarde van € 7.500, waarbij de ondernemer zelf € 1.500 bijdraagt.

Bedrijfsplan bij aanvraag vestigingssteun

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen jonge landbouwers die een bedrijf (gedeeltelijk) hebben overgenomen, in aanmerking komen voor vestigingssteun. Deze steun is een vast bedrag en varieert van € 25.000 tot maximaal € 100.000 per bedrijf. Bij de subsidieaanvraag moet de jonge landbouwer een bedrijfsplan indienen. Hierin wordt de gewenste ontwikkeling van het bedrijf met 'mijlpalen' voor de eerste vijf jaar beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan hoe de steun bijdraagt aan de doelen van het GLB en moet worden vermeld waaraan de steun zal worden besteed. "Eerder dit jaar is de vestigingssteun aangekondigd, maar de exacte openingsdatum is nog niet bekend. We verwachten echter wel dat de vestigingssteun nog dit jaar kan worden aangevraagd", meldt Martje van Laatum, projectleider bij DLV Advies. De SABE-bedrijfsplanvoucher kan worden gebruikt voor dit bedrijfsplan.

Lees meer over de vestigingssteun 

Bedrijfsontwikkeling

Als bedrijfsovername niet aan de orde is, maar u bezig bent met bedrijfsontwikkeling, kunt u nog steeds gebruik maken van de SABE-bedrijfsplanregeling. Martje: "Bij de vorige openstelling van deze regeling hebben we veel ondernemers ondersteund met bedrijfsplannen voor investeringen in een monomestvergister, emissiearme systemen en verschillende soorten nevenactiviteiten. Dit plan kan dus antwoorden geven op belangrijke vragen, zoals: Hoe kunnen we het beste emissiearm (ver)bouwen? Is het rendabel om over te stappen naar een andere melkstroom, biologische productie of gedeeltelijk zelf verwerken? En wat zijn de voordelen van investeringen in monomestvergisting, zonne- of windenergie om energieproducent of energieneutraal te worden?"

Voorwaarden van de Subsidieregeling

Een essentieel onderdeel van het bedrijfsplan is de verplichte opname van strategieën voor stikstofemissiereductie. Daarnaast biedt de regeling keuzemogelijkheden voor verschillende focusgebieden, zoals het verbeteren van dierwelzijn en diergezondheid, het implementeren van energiemaatregelen ter vermindering van broeikasgasuitstoot en het versterken van bodembeheer. Samen met u zullen we de geschikte thema's identificeren die aansluiten bij uw doelen.

Deze voucher mag eens in de drie jaar worden gebruikt. Bedrijven die al positieve beschikkingen hebben ontvangen onder deze regeling, zijn uitgesloten van deelname tijdens deze aanvraagperiode.

Lees meer over de SABE regelingen

 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden