Schade opgelopen? Vergroot de kans op een schadeloosstelling

Publicatiedatum: 18 december 2018

Bij opgelopen schade is het van belang de schade zo snel mogelijk te melden bij de verzekeraar om een schadeloosstelling te kunnen krijgen. Het melden van schade alleen is echter niet genoeg. Het is van groot belang om zelf het nodige te ondernemen, om te voorkomen dat de schade op een later moment niet of moeilijk kan worden aangetoond.

Juiste bewijsdocumenten

Om tot een correcte afwikkeling van schade te komen is een juiste en volledige indiening van documenten van belang.

Als het gaat om schade bij de bouw, bijvoorbeeld door verkeerde maatvoering of foutief materialengebruik, is het belangrijk dat de bouwtekeningen beschikbaar zijn, net als eventuele gemaakte afspraken met de aannemer en/of bijvoorbeeld een opdrachtbevestiging. Het gaat erom dat u kunt bewijzen dat de schade ontstaan is door nalatigheid van eerder gemaakte afspraken of door een afwijking in de bouw. Met de verzamelde documenten kunt u naar de verzekeraar stappen om een claim in te dienen.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, is het aan te raden om de schade daar te melden. Vervolgens moet de verzekeraar van de schade op de hoogte zijn, voordat u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding. In alle gevallen moet hiervoor eerst een dossier worden aangelegd. Belangrijk hierbij is:

 • Datum en tijdstip van het schademoment;
 • De schade moet goed zichtbaar zijn. Verzamel bewijs via foto’s, video’s en het liefst ook met GPS-aanduiding voor de specifieke locatie.
 • Ook is er een opgavestaat nodig, met daarin:
  • Een opsomming van de beschadigde zaken;
  • Bewijs van de schade;
  • Raming van de kosten;
  • Eventuele aankoopfacturen of offertes van de beschadigde zaken.

Mocht de geleden schade ook gevolgen hebben voor de verdere bedrijfsvoering, dan dient dit te worden toegelicht. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen voldoen aan vastgelegde leveringsverplichtingen aan derden. De gevolgschade moet hierbij zo concreet mogelijk in beeld worden gebracht.

Gevolgschade voorkomen

Let op dat herstel of verwijdering van de beschadigde zaken niet plaats mag vinden voordat er contact is geweest met de verzekeraar en die een expert heeft aangesteld om de schade in beeld te brengen, of akkoord heeft gegeven voor herstel van de schade. Verder is het aan te raden om gevolgschade zoveel mogelijk te voorkomen, voordat er bezoek is geweest van een expert. Bij een gat in het dak kunt u bijvoorbeeld het gat afdichten tegen meer waterschade.

Wij kunnen u helpen bij het op de juiste manier melden van uw opgelopen schade. Zorgvuldigheid en een correcte afwikkeling zijn erg belangrijk om de kans op een vergoeding zo groot mogelijk te maken.

Neem contact op met Marco Hol om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken.

Schadepreventie helpt boeren uit de brand

Ondanks bestaande actieplannen, met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt aanzienlijk te verminderen, worden...

Lees verder

Impact van wateroverlast

In verschillende regio’s heeft de wateroverlast van afgelopen weken grote gevolgen voor mens en dier; ook agrarische ondernemingen kampen met flinke...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden