Wat te doen met zonnepanelen bij bedrijfsbeëindiging?

Publicatiedatum: 05 juli 2022

Een groot deel van de agrarische ondernemers heeft zonnepanelen op het dak liggen. Maar wat te doen als je bedrijfsbeëindiging, al dan niet via een stoppersregeling overweegt? Welke opties heb je dan voor de zonnepanelen?

Binnen stoppersregelingen, zoals de Lbv-regeling, wordt er geen vergoeding uitgekeerd voor de zonnepanelen. Het is aan de ondernemer zelf om hier een oplossing voor te vinden. Er zijn meerdere opties hoe met zonnepanelen om te gaan bij bedrijfsbeëindiging en sloop van de gebouwen.

Verwijderen en op land terugplaatsen

Bij deelname aan een stoppersregeling is sloop van het gebouw vaak een vereiste. De zonnepanelen moeten dan dus verwijderd worden. Femke Klomp, adviseur ROM bij DLV Advies, heeft meerdere succesvolle voorbeelden van gemeenten die akkoord gaan met het terugplaatsen van de zonnepanelen op het vrijgekomen stuk land. In enkele gevallen is het aantal zonnepanelen gelijktijdig uitgebreid. Voor het terugplaatsen van zonnepanelen op het land is een (tijdelijke) vergunning nodig. De vergunning voor een zonneweide is vaak gekoppeld aan het bestemmingsplan. Dit is maatwerk per gemeente. Deze optie is interessant wanneer de zonnepanelen nog rendabel zijn.

Procedure herplaatsing

“Afhankelijk van de looptijd van de SDE-regeling wordt er in de meeste gevallen een vergunning afgegeven voor het tijdelijk plaatsen van de zonnepanelen in een veldopstelling”, zegtFemke. Een tijdelijke omgevingsvergunning kent een duur van maximaal 10 jaar. Hierbij dient de gemeente uiterlijk binnen 14 weken een beslissing te nemen. Als de gewenste looptijd van de vergunning langer is dan 10 jaar dient er een omgevingsvergunning, middels de uitgebreide procedure, aangevraagd te worden. Gemeenten streven ernaar om hier binnen 6 maanden op te beslissen, maar hiervoor is geen fatale beslistermijn. Dit wil zeggen dat de gemeenten er zolang over mogen doen als zij nodig achten.

Femke: “Veel gemeenten hebben hun beleid over zonnevelden vastgesteld in een beleidsvisie. De visie geeft richting aan de mogelijkheden voor het realiseren van zonnevelden en de voorwaarden die hieraan worden gesteld. Als de gemeente geen specifiek beleid vastgesteld heeft, dan is het zaak om snel in gesprek met de gemeente te gaan over de mogelijkheden voor een zonneveld. Dit is dan een onderdeel van de totale herbestemmingswens voor de gehele locatie.”

Verwijderen en terugplaatsen op een nieuw gebouw

Wanneer er na de sloop van de gebouwen een nieuw gebouw wordt geplaatst, is het mogelijk om (een deel van) de zonnepanelen weer op het dak te plaatsen. “Dit is met name belangrijk wanneer uw PV-systeem onder de SDE-regeling valt of wanneer u veel energieverbruik blijft behouden in de toekomst. Daarmee blijven de zonnepanelen rendement leveren. Voor het wijzigen van een SDE-project is toestemming van RVO nodig. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kan DLV Advies u hierin ondersteunen.” Voordat het gebouw opgericht mag worden, dient er afhankelijk van het gebruik van het nieuwe gebouw een bestemmingswijziging plaatsgevonden te hebben. “Dit is overigens ook een voorwaarde vanuit de Lbv-regeling, die voorschrijft dat het bestemmingsplan zodanig gewijzigd moet worden dat op de locatie geen veehouderij meer uitgeoefend mag worden”, attendeert Femke.

Op eigen kosten verwijderen

Wanneer een PV-systeem onder een SDE-regeling valt en de zonnepanelen ook verwijderd worden, gaat dit ten koste van de SDE-subsidie. Deze is niet verplaatsbaar naar een andere locatie. Femke: ”Er is een markt voor tweedehands zonnepanelen, al is deze beperkt en schrijven uw zonnepanelen veel in waarde af. Over het algemeen is het interessanter om een herbestemming voor de panelen te zoeken op de eigen locatie. Dan wel op het dak of op de grond.”

Stal buiten de Lbv-regeling laten

Als laatste bestaat de mogelijkheid om een stal buiten de Lbv-regeling te laten. Deze mogelijkheid is er wanneer de stal langdurig gebruikt wordt voor andere activiteiten dan voor een veehouderij. Voor deze stal is geen vergoeding beschikbaar.

Wilt u advies over welke optie voor u het meest gunstig is, laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

* verplichte velden

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden