Gras zaaien onder maïs

Publicatiedatum: 03 november 2017

Dertig melkveehouders worden door DLV Advies begeleid binnen het project Grondig Boeren voor Water. Dit is een project waarin veehouders door adviseurs begeleid worden met de bewerking van hun grond in grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Drenthe. Deze organisaties zijn Royal Haskoning DHV, Wageningen U&R, Countus, Aequator, Projecten LTO Noord en DLV Advies. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe en de waterleidingmaatschappijen Vitens, WBG en de WMD. 

Goed vanggewas voor optimaal bemesten

Het speerpunt binnen dit project is het verlagen van het bodemoverschot N op de melkveebedrijven. Op deze manier kan het risico op nitraatuitspoeling naar het grondwater worden beperkt. Op snijmaïspercelen is het risico op nitraatuitspoeling groter dan op gras. Dat komt omdat de maïs na eind juli geen N meer opneemt terwijl er nog wel N vrijkomt in de bodem. Dit komt met name door de nawerking van de gegeven drijfmest. Een goed vanggewas is in staat om deze N op te nemen en zo te behouden voor uitspoeling. Onderzoek wijst uit dat als het vanggewas zich goed ontwikkelt voor de winter, het voor de nitraatuitspoeling niet zoveel uitmaakt of je nu 25 m3 of 50 m3 drijfmest aan de maïs geeft. Zorg dus voor een goed vanggewas zodat je je maïs optimaal kan bemesten!

Voorsprong door toepassen grasonderzaai

In de praktijk wordt de maïs te laat gehakseld om nog een goed vanggewas te kunnen laten groeien. Eigenlijk moet de gras/rogge  half september al gezaaid worden. Door grasonderzaai toe te passen staat het vanggewas al tussen de maïs als deze gehakseld wordt en kan deze gelijk doorgroeien. Hierdoor heb je 10 tot 14 dagen voorsprong. 
Binnen dit project heeft DLV Advies ervoor gezorgd dat 7 deelnemers van het project rond Noord Sleen samen, in totaal 45 ha maïs, raaigras hebben gezaaid. Een loonwerker van buiten het gebied was benaderd omdat er in die regio geen geschikte machine voor was. 

Bekijk de video over gras zaaien onder maïs via onderstaande afbeelding. De video is gemaakt door Projecten LTO Noord. Neem voor meer informatie over dit project contact op met Albert-Jan Bos.


Bron video: LTO projecten Noord

Het Areaal Monitoring Systeem (AMS): toezicht op GLB-subsidies

Heeft u een subsidie vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? RVO controleert dan of u zich aan de voorwaarden houdt. Daarvoor gebruiken...

Lees verder

Verplicht vanggewas na maïs: nieuwe regels voor derogatie op klei- en veen in NV-gebieden

"In NV-gebieden zijn landbouwers vanaf 2023 verplicht om na de maïsteelt ook op klei- en veengrond vanggewassen te verbouwen," zegt Freddy...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid